keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Vastaa Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskyselyyn!

Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskysely on avattu
Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskyselyyn voit vastata 7.10.2018 asti.
Olemme avanneet liikkumiskyselyn, jolla kartoitamme Helsingissä linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 vaikutusalueella kulkevien liikkumistottumuksia. Lisäksi toivomme saavamme ideoita linjastosuunnittelun tueksi.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/4830/ 

Liikkumiskyselyyn voit vastata 7.10.2018 asti. Kyselyyn voit vastata myös, vaikka et käyttäisi joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Käy siis vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista, joiden lähtö- tai määränpää on Helsingin alueella linjojen 51, 52, 56, 57 tai 552 vaikutusalueella. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista sekä mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä.

perjantai 7. syyskuuta 2018

Linjastosuunnitelmatyö on käynnistynyt!

Kartta poikittaislinjoista, joita tarkastellaan suunnittelutyössä
Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämistyössä tarkastellaan erityisesti linjoja 51, 52, 56, 57 ja 552.
Olemme HSL:ssä aloittaneet Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen 2020-luvun alun tilanteeseen. Työssä tarkastelemme erityisesti nykyisten poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja. Pohdimme myös, miten voisimme palvella matkustustarpeita entistä paremmin. Tavoitteena on tarjota tiheämpiä ja sujuvampia yhteyksiä, joita matkustajien olisi entistä helpompi käyttää. Toki joillekin matkustajille tämä voi tarkoittaa sitä, että tietystä yhteydestä saattaa tulla jatkossa vaihdollinen.

Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu alkuvuodesta 2019.

Miten juuri sinä voit vaikuttaa?


Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Luemme kaikki kommentit läpi, ja vastaamme selkeisiin kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoilla: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuteen. Kerromme näistä lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla!

Miten työ etenee?


Suunnittelutyö on alkanut tarpeellisten lähtötietojen keräämisellä. Työn lähtötiedoiksi selvitetään muun muassa ainakin linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 matkustajien nousu- ja poistumispysäkit, maankäytön (esimerkiksi palveluiden) sijoittuminen reittien varrelle sekä kartoitetaan tärkeimmät vaihtopaikat. Lähtötiedoiksi kerätään myös liikkumistietoja karttakyselyn avulla ja tehdään haastattelututkimusta busseissa.

Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta joukkoliikenneyhteyksiisi!