tiistai 16. huhtikuuta 2019

HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin poikittaislinjastosuunnitelman

HSL:n hallitus käsitteli tänään tiistaina 16.4.2019 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmaa. Hallitus hyväksyi kehittämissuunnitelman esityksen mukaisesti, ja uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvat poikkeusjärjestelyt voivat kuitenkin edellyttää linjastomuutosten toteuttamista vaiheittain. Hyväksytyn suunnitelman myötä siis poikittaiset bussiyhteydet Koskelantien, Hakamäentien, Metsäläntien ja Maunulan tasolla uudistuvat.

Asukkaiden toiveita huomioitu suunnittelussa


Uuden linjaston tärkeimpänä tavoitteena on parantaa liikkumista Helsingin poikittaisilla bussilinjoilla tarjoamalla tiheämpiä vuorovälejä ja laajempia liikennöintiaikoja, jotta liikkumisesta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella tulee sujuvampaa. Tällä vastataan asukkaiden toiveisiin, sillä esimerkiksi viime syksynä tehdyssä liikkumiskyselyssä asukkaat toivoivat tiheämpiä vuorovälejä. Työn lähtökohtana on lisäksi ollut, että runkobussilinja 550 korvautuu uudella pikaraitiotiellä.

Asukkaat esittivät myös erilaisia yhteystoiveita, joita on pyritty toteuttamaan linjojen uusilla reiteillä. Uusi linjasto esimerkiksi tarjoaa toivotun yhteyden Vanhasta Maunulasta Rautatientorille linjalla 23 ja yhteydet Munkkiniemestä Huopalahden asemalle ja Kannelmäkeen linjalla 52. Asukkaiden mielipiteitä on huomioitu myös linjastoluonnosten yhteydessä, ja palautteen perusteella päätettiinkin perustaa uusi linja 53 (Arabia–Uusmäki) korvaamaan linjojen 38 ja 51 lakkauttamista.

Valitettavasti osalla sellaisista reittiosuuksista, joilla matkustajamäärät ovat olleet pieniä, yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi. Liikennemallin perusteella suunnitelma kuitenkin lisää joukkoliikenteen matkamääriä noin 700 matkalla arkivuorokaudessa.

Kaksi matkustajaa nousee bussin kyytiin.
Helsingin poikittaislinjaston suunnitelmatyö on päättynyt, ja HSL:n hallitus on hyväksynyt kehittämissuunnitelman 16.4.2019.

Uusi Helsingin poikittaislinjasto


Tiheän vuorovälin linjat (vuoroväli päivällä 10 min):
 • 52 Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi
 • 56 Kalasatama (M)–Käpylä–Metsälä–Kannelmäki
 • 57 Kontula (M)–Viikki–Koskela–Ruskeasuo–Munkkiniemi
 • 59 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Konala–Malminkartano

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 15–20 min):
 • 23 Rautatientori–Pasila–Postipuisto–Maunula–Pirkkola
 • 63 Kamppi–Ruskeasuo–Postipuisto–Maunula–Paloheinä
 • 506 Myllypuro(M)–Viikki–Viikinmäki–Kumpula–Pasila–Meilahti–Ruskeasuo

Täydentävät linjat (vuoroväli päivällä 20 min):
 • 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo
 • 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki

Kartta Helsingin uudesta poikittaislinjastosta.
Uusi Helsingin poikittaislinjasto pyritään ottamaan käyttöön elokuussa 2021.
Saat suuremman karttakuvan klikkaamalla tästä.

Poikittaislinjastoon tulevat muutokset


 • Linjat 38, 50, 51 ja 552 lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen muutoksilla.
 • Linjan 23 reitti muuttuu kulkemaan Pasilan kautta Maunulaan ja Pirkkolaan. Ruskeasuon Invalidisäätiötä palvelee tulevaisuudessa linja 506.
 • Lähibussin 33 vuoroväli tihenee ja reitti jatkuu Munkkivuoresta Haagaan.
 • Linjan 52 uusi reitti kulkee Kannelmäestä Huopalahden kautta Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Linjalta poistuu Arabian ja Huopalahden aseman välinen reittiosuus, ja toisessa päässä reitti jatkuu Otaniemeen. 
 • Uusi linja 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki.
 • Linjan 59 reitti jatkuu Pitäjänmäentieltä Konalaan ja Malminkartanoon.
 • Linjan 63 reitti kulkee uuden Postipuiston asuinalueen kautta.
 • Linja 506 alkaa ajaa Viikinmäen kautta. Toisessa päässä reittiä jatketaan Töölön tullista Ruskeasuon Invalidisäätiölle.

Linjojen 56 ja 57 reitteihin ei tule muutoksia, mutta linjojen vuorovälejä tihennetään.


HSL:n hallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

Blogin päivittäminen päättyy


Kiitos erittäin paljon kaikille teille, jotka olette osallistuneet Helsingin poikittaislinjaston kehittämiseen niin blogia seuraamalla ja kommentoimalla, vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla linjastoluonnoksia tai osallistumalla asukastilaisuuksiin!

Päätämme blogin päivittämisen tähän. Edellä mainituista muutoksista tiedotetaan HSL:n nettisivuilla lähempänä muutosajankohtaa.

torstai 11. huhtikuuta 2019

Helsingin poikittaislinjasto HSL:n hallituksen käsittelyssä ensi tiistaina

HSL:n hallitus käsittelee Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan tiistaina 16.4.2019.

Voit katsoa ennakkoon lisätietoja hallituksen kokouksen esityslistasta. Kokousmateriaaleissa on tarkempaa tietoa projektin etenemisestä, suunnitellusta linjastosta ja tehdystä asukasvuorovaikutuksesta, johon te lukijat olette osallistuneet.

Kerromme kokouksen jälkeen täällä blogissa, mihin päätökseen HSL:n hallitus tuli.

Kuvituskuva. Bussi sillalla.
HSL:n hallitus päättää Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmasta kokouksessaan 16.4.2019.

keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Muutos linjan 53 reittiin palautteen perusteella

Maaliskuun aikana kävimme läpi kaikki toisesta linjastoluonnoksesta tulleet palautteet. Palautteen perusteella teimme muutoksia linjan 53 reittiin Oulunkylässä ja Maunulassa, jotta se täydentäisi mahdollisimman hyvin tiheiden poikittaislinjojen verkostoa. Linja 53 kulkee siis nykyisen linjan 52 reittiä Arabiasta Oulunkylään, kuten toisessa linjastoluonnoksessa esitimme, mutta Oulunkylästä reitti jatkuukin Metsälän ja Vanhan Maunulan kautta Pirkkolaan. Pirkkolan jälkeen reitti kulkee samalla tavalla kuin toisessa linjastoluonnoksessa. Tarkemmin muutetun reitin näet alla olevasta kuvasta.

Uuden linjan 53 reitti Arabiasta Uusmäkeen.
Toisen kommentointikierroksen jälkeen tehtiin muutoksia linjan 53 reittiin Oulunkylässä ja Maunulassa.
Linjan 53 muutoksen lisäksi muita muutoksia linjastoluonnoksen toiseen versioon ei ole tehty, vaikka saimmekin kommentointiaikana paljon erilaisia muutostoiveita. Kaikkia palautteissa toivottuja muutoksia linjastoon ei ole mahdollista toteuttaa muun muassa suurten kustannusvaikutusten ja/tai vähäiseksi arvioitujen hyötyjen takia.

Linjan 59 osalta tämän linjastosuunnitelman jatkotyönä selvitetään, voisiko puolet linjan 59 ruuhka-ajan lähdöistä ajaa Pajamäkeen linjana 59B, jolloin sekä Pajamäkeen että Malminkartanoon ajettaisiin ruuhka-aikoina noin 10 minuutin vuorovälillä. Tällöin kuormitetun runko-osuuden Sompasaari–Pitäjänmäki vuoroväli voisi olla noin 5 minuuttia eli hieman tiheämpi kuin mikäli linjan 59 kaikki lähdöt ajettaisiin Malminkartanoon asti.

Vastauksia palautteisiin


Linjojen 38 ja 51 lakkautumista ja linjan 63 reittimuutosta käsittelimme jo aiemmin toista linjastoluonnosta esittelevän postauksen lopussa. Tässä kuitenkin vielä lyhyesti perusteluja, miksei toiveista huolimatta yhteyksiä säilytetä ennallaan:

Linjan 38 nousijamäärät Vanhan Hämeenkyläntien varren pysäkeillä Konalassa ja Espoon Uusmäessä ovat olleet pienet. Uusmäen pääjoukkoliikenneyhteys on linja 203, ja lisäksi uudella linjalla 53 pääsee Uusmäestä esimerkiksi Pitäjänmäen asemalle, jossa on vaihtoyhteys junaan, linjoille 39 ja 59 sekä runkolinjalle 200 (korvaa nykyiset linjat 217, 218 ja 235).

Koska linjan 51 tarjoamille yhteyksille on uudessa linjastossa hyvät vaihtoehtoiset (osin vaihdolliset) yhteydet, olemme arvioineet, ettei Vanha Maunula–Mäkelänkatu-yhteyden säilyttäminen vaihdottomana ole kannattavaa käyttäjämäärien ja kustannusten takia.

Linjaan 63 ja Etelä-Haagan yhteyksiin liittyen tämän linjastosuunnitelman jatkotyönä todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna tarkastelemme erikseen Helsingin keskustasta Haagan ja Kannelmäen suuntaan liikennöivien linjojen 40–43 reittejä ja tarjontaa. Tästä Haagan projektista tiedotamme aikanaan sitten HSL:n kanavissa.

Yksi esille noussut kysymys Vanhan Maunulan yhteyksistä oli toive siitä, että joko linja 66 tai 67 kiertäisi jatkossa Vanhan Maunulan kautta. Linjan 66 liikennöimistä kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta tarkasteltiin viimeksi länsimetron liityntälinjasuunnitelman yhteydessä, jolloin silloisten linjojen 65A ja 66A liikennöinti Lauttasaareen loppui ja linjastojärjestelyjä tehtiin myös linjan 66/66A Pakilan ja Maunulan päässä. Samalla loppui myös arkisin Vanhan Maunulan kautta Pirkkolaan liikennöineen linjan 62 liikennöinti. Linja 62 lakkautettiin tuolloin, koska se keräsi heikosti matkustajia omalta palvelualueeltaan Pirkkolasta, Maunulasta ja Metsälästä. Linjan 66 liikennöiminen kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta ei osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi, koska se olisi pidentänyt useimpien linjaa käyttävien matka-aikaa useilla minuuteilla. Pidentynyt matka-aika olisi johtanut todennäköisesti myös siihen, että Pakilantien varrelta tulevat matkustajat olisivat alkaneet suosia nopeampaa linjaa 67, jolloin linjan 66 bussit olisivat kulkeneet puolityhjinä ja linjan 67 bussit täyttyneet entisestään.


Seuraavaksi Helsingin poikittaislinjasto menee HSL:n hallituksen käsittelyyn.

maanantai 11. maaliskuuta 2019

Kiitos kaikille kommentoijille – toinen luonnos keräsi yli 700 kommenttia

Helsingin poikittaislinjaston toisen luonnoksen kommentointi päättyi sunnuntaina 3.3. Luonnos keräsi yli 700 kommenttia. Kiitos kaikille kommentoijille!

Enemmistö kommenteista eli noin 730 kappaletta kirjattiin tänne blogiin. Lisäksi saimme 30 palautetta HSL:n palautejärjestelmän kautta ja noin 10 kommenttia Facebookiin.

Eniten palautetta kirvoitti linjan 52 muuttaminen ja toiseksi eniten linjan 51 suunniteltu lakkauttaminen. Myös linjan 38 suunnitellusta lakkauttamisesta ja linjan 63 reittimuutoksesta tuli palautetta. Eniten kiitosta sai uusi linja 53.

Helsingin poikittaislinjaston toinen luonnos karttakuvana bussilinjoineen.
Helsingin poikittaislinjaston toisesta luonnoksesta sai kertoa mielipiteensä 13.2.–3.3.2019.
Seuraavaksi projektiryhmämme käy läpi kaiken määräaikaan mennessä tulleen palautteen. Seuraa blogia, niin tiedät, miten suunnittelutyö etenee!

perjantai 1. maaliskuuta 2019

Vaikutusten arvioinnin tuloksia

Esittelemme tässä postauksessa vaikutusten arvioinnin tuloksia. Vaikutusten arviointi on tehty Helsingin poikittaislinjaston luonnoksen toisesta versiosta ja tarkasteluvuotena on 2025. Linjastomuutosten vaikutuksia on arvioitu seuraavista näkökulmista: matkustajien aikasäästöt, saavutettavuus sekä vaikutus matkustajamääriin ja kulkumuoto-osuuteen.

Linjastosuunnitelmaluonnoksessa on pyritty runkolinjamaiseen linjastoon. Vaikutusten arviointia varten linjat 57 ja 59 on muutettu runkolinjoiksi.

Saavutettavuuden sekä liikkumiskäyttäytymisen muutosta on arvioitu HSL:n laatiman työssäkäyntialueen henkilöliikenteen ennustemallin (HELMET 3.0) avulla. Liikenne-ennustemalli perustuu Helsingin seudulla tehtyjen liikkumistutkimuksien tuloksiin ja siinä mallinnetaan matkojen määrä, ajankohta, kulkutavan valinta sekä matkojen suuntautuminen. Liikennemalli on laadittu nykytilanteen pohjalta seudun joukko- ja ajoneuvoliikenteen vaikutusten seudulliseen tarkasteluun.

Vuoromäärien muutos aamuruuhkassa 


Linjastoluonnoksen mukaan lisää vuoroja tulee Pohjois-Pasilan, Ilmalan, Kannelmäen ja Konalantien alueille. Vuoromääriä vähenee merkittävästi erityisesti Pirkkolassa, Maunulassa ja Oulunkylässä.

Kartalla on esitetty erot vuoromäärissä aamuhuipputuntina.
Vuoromäärien erotus aamuhuipputuntina. Vihreä kuvaa vuoromäärien lisääntymistä ja punainen vähenemistä.

Muutokset matkustajamäärissä


Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukainen linjasto parantaa joukkoliikenteen kokonaispalvelutasoa, ja Helsingin seudulla tehtäisiin vuorokaudessa noin 1200 joukkoliikennematkaa enemmän kuin nykylinjastolla. Uudet joukkoliikenteen matkat siirtyvät joukkoliikenteen käyttöön tasaisesti autoilusta sekä kävellen ja pyöräillen tehdyistä matkoista. 

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden muutokset ovat suhteellisen pieniä, mutta joukkoliikennekäytävien ja -linjojen kuormituksissa erot ovat merkittäviä.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat erityisesti runkolinjojen 57 ja 59 reiteillä. Matkustajamäärät vähenevät Pirkkola–Pukinmäki-vyöhykkeellä. Runkolinjan 59 suosio vähentää hiukan junaliikenteen matkustajamääriä Leppävaaran kaupunkiradalla ja kehäradalla. Sen sijaan pääradalla matkustajamäärä kasvaa, muttei kovin merkittävästi.

Kartalla on esitetty joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset aamuhuipputuntina.
Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset aamuhuipputuntina. Vihreä kuvaa matkustajamäärien lisääntymistä ja punainen vähenemistä.

Saavutettavuuden muutokset alueittain


Vaikutusten arvioinnissa saavutettavuutta on tarkasteltu keskimäärin alueittain. Alueiden keskimääräinen saavutettavuus huomioi alueelta lähtevien matkojen suuntautumisen eri kohteisiin ja matka-ajoissa tapahtuvat muutokset näiden kohteiden välillä. 

Matka-aikaa on mitattu painotetulla matka-ajalla, joka huomioi matkan eri osavaiheiden painotukset ja eri kulkutapojen laatu- ja luotettavuuserot siten, kun käyttäjät painottavat niitä valinnoissaan. Matka-ajan lisäksi se kuvaa siis myös joukkoliikenteen palvelutason muutoksia. Etenkin runkolinjoilla liikennöinnin oletetaan olevan luotettavampaa avorahastuksen, liikennevaloetuuksien ja harvemman pysäkkivälin takia.

Keskimäärin suurimmat aikahyödyt linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaisessa tilanteessa saavutetaan linjojen 57 ja 59 varrella. Keskimäärin matka-ajat lyhenevät erityisesti Konalassa, Malminkartanossa, Huopalahdessa ja Viikinmäessä. Myös linjan 56 vuorovälin tihennys on havaittavissa aikahyötyinä. Lisäksi matka-ajat lyhenevät Pohjois-Pasilassa, Latokartanossa, Huopalahdessa, Kannelmäessä ja Käpylässä.

Matka-ajat puolestaan pitenevät erityisesti Pirkkola–Maunula–Paloheinä–Pukinmäki-vyöhykkeellä. Matka-aikojen pidentyminen on noin minuutin luokkaa. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, niin matka-aikojen muutokset keskimäärin eivät millään alueella ole edes kahta minuuttia. Pirkkolan, Maunulan ja Paloheinän alueella muutos johtunee linjojen siirtämisestä Pohjois-Pasilan kautta kulkevalle hiukan hitaammalle reitille. Pukinmäessä ja Oulunkylässä taas vuoromäärät vähentyvät. Myös Kontulassa on alueittain pieniä matka-aikojen pitenemisiä, mitkä johtuvat linjan 57 harvemmasta pysäkkivälistä.

Kartalla esitetty keskimääräinen matka-ajan muutos alueittain.
Keskimääräinen matka-ajan muutos alueittain. Vihreällä kuvattuna alueet, joiden saavutettavuus paranee.
Saavutettavuuden muutoksista voidaan johtaa myös matkustajien aikasäästöt joukkoliikennematkojen keskimääräisten aikakustannusten avulla. Edellä esitetyt muutokset keskimääräisissä matka-ajoissa ja palvelutasossa on arvotettu keskimääräisen aikakustannuksen ja matkamäärien avulla. Matka-aikasäästön arvona on käytetty 8,94 euroa/tunti/henkilö ja vuosilaajennuskertoimena on 300 päivää vuodessa.

Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaiset muutokset tuottavat aikakustannusten avulla arvioituna noin 2,7 miljoonan euron aika- ja palvelutasohyödyt vuodessa. Hyödyt kohdistuvat alueittain samoin kuin keskimääräisen matka-ajan muutokset, mutta ne on painotettu alueelta lähtevien matkustajien määrällä.

Kartalla on esitetty aika- ja palvelutasohyötyjen kohdistuminen.
Aika- ja palvelutasohyötyjen kohdistuminen. 
Mitä mieltä olet tuloksista? Kommentoi postaukseen!

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Kerro mielipiteesi linjastoluonnoksen toisesta versiosta 3.3. mennessä!

Kerroimme viime viikolla täällä blogissa, millaisia muutoksia olemme tehneet saamamme palautteen perusteella marraskuussa julkaistuun linjastoluonnokseen. Esittelemme tässä postauksessa nyt linjastoluonnoksen toisen version kokonaisuudessaan ja sitä on mahdollista kommentoida sunnuntaihin 3.3.2019 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen ja vastaamalla myös postauksen lopussa olevaan kysymykseen: Oletko tyytyväinen linjastoluonnoksen toiseen versioon?

Toivomme kommentit ensisijaisesti tänne blogiin, mutta vaihtoehtoisesti mielipiteensä voi kertoa joko lähettämällä palautetta, soittamalla HSL:n asiakaspalveluun tai käymällä HSL:n palvelupisteessä.

Kommentointiajan jälkeen käymme saadun palautteen läpi. Lopullinen linjastoluonnos menee HSL:n hallituksen käsittelyyn kevään aikana.

Linjastoluonnoksen toinen versio Helsingin poikittaislinjastosta 2020-luvun alkupuolella


Luonnoksessa lähtöoletuksena on, että runkolinjat 500 (nyk. 58), 510 (nyk. 551), 550 ja 560 sekä linjat 54, 69 ja 553(K) liikennöivät, kuten nykyisin.

Tehdyt muutokset verrattuna aiempaan linjastoluonnokseen


Aiempaan luonnokseen nähden olemme siis lisänneet linjan 53 Arabianranta–Uusmäki ja pidentäneet linjan 59 reittiä entisestään Malminkartanoon asti. Linja 53 korvaa aiemmin linjoille 36 ja 55 suunnitellut muutokset: Linjan 55 reitin pidennystä Oulunkylään ei toteuteta eli linjan reitti säilyy samana kuin tälläkin hetkellä. Linjan 36 reittimuutosta ja liikenteen lisäystä ei toteuteta eikä täten linjaa 46 perusteta.

Kuvassa näkyvät kaikki linjastoluonnoksen linjat.
Tässä kuvassa näkyvät kaikki linjastoluonnoksen linjat.
Tästä linkistä avautuu yllä oleva kartta PDF-muodossa.

Linjakohtaiset muutokset


Tässä osiossa on kerrottu linjakohtaisesti, miten linjan reitti eroaa tällä hetkellä liikennöivästä linjasta sekä jos linjaan on tehty muutoksia sitten ensimmäisen linjastoluonnoksen.

Linja 23 Rautatientori–Kallio–Pasila as.–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Pirkkola

Nykyiset linjat 23 ja 51 yhdistyvät uudeksi linjaksi 23, jonka reitti kulkee linjan 23 nykyisen reitin mukaisesti Rautatientorilta Ilmalaan. Ilmalasta linjan reitti jatkuu uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Pirkkolaan. Linjan 23 uuden reitin myötä muodostuu vaihdoton yhteys Vanhan Maunulan alueelta Helsingin keskustaan. Linja 23 palvelee myös ruotsinkielisten koululaisten yhteyksiä Åshöjdens grundskolaan.

Linja 23 korvaa linjan 50 välillä Pasila–Maunula. Linja 23 liikennöi myös viikonloppuisin, jolloin yhteydet esimerkiksi Maunulasta ja postikeskuksen alueelta Pasilaan (muun muassa kauppakeskus Triplaan) paranevat.

Linjalta 23 poistuu yhteys Ilmala–Ruskeasuo, ja tätä yhteyttä korvaa linja 59. Invalidisäätiön yhteys järjestetään linjalla 506, joka kulkee Pasilasta Ruskeasuolle Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun ja Mannerheimintien kautta.

Kuvassa näkyy linjan 23 uusi reitti.
Linjan 23 uusi reitti.
Linja 52 Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahti as.–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi

Linjat 52 ja 552 yhdistetään uudelle reitille Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkiniemeen, Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä reitti kulkee suoraan Huopalahdentietä, kuten linjan 552 reitti nykyisin.

Uusi reitti tuo toivotut liityntäyhteydet sekä Kannelmäen ja Pohjois-Haagan että Munkkivuoren ja Munkkiniemen suunnasta Huopalahden asemalle. Linja palvelee hyvin myös koulumatkayhteyksiä esimerkiksi Kannelmäestä Munkkiniemeen ja Munkkivuoresta Etelä-Haagaan. Uusi reitti palvelee myös nykyistä paremmin Otaniemen työ- ja opiskeluyhteyksiä sekä liityntäyhteyksiä Munkinseudulta metron varteen.

Linjalta 52 poistuu nykyinen reittiosuus Arabiasta Haagaan, ja tätä yhteyttä korvaa linja 53.

Kuvassa näkyy linjan 52 uusi reitti.
Linjan 52 uusi reitti.
Linja 53 Arabianranta–Kumpula–Oulunkylä–Maunula–Pirkkola–Pohj.-Haaga–Pitäjänmäki–Konala–Uusmäki 

Linja 53 tarjoaa arkisin vaihdottomia asiointi-, työ-, koulumatka- ja harrastusyhteyksiä muun muassa Käpylään, Oulunkylään, Maunulaan, Pirkkolaan ja Pohjois-Haagaan. Linjalla 53 pääsee esimerkiksi Kumpulasta Oulunkylän terveysasemalle sekä Arabiasta ja Patolasta Kottby lågstadieskolalle.

Linja 53 korvaa nykyisen linjan 52 reittiosuuden Arabia–Haaga ja nykyisen linjan 51 reittiosuuden Maunula–Konala. Maunulassa reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Linja korvaa osittain myös linjaa 38 Elielinaukio–Uusmäki.

Linjaa 53 liikennöidään arkisin noin klo 6–21. Vuoroväli on noin klo 18 asti 20 minuuttia ja loppuillan 30 minuuttia.

Tätä linjaa ei ollut ensimmäisessä linjastoluonnoksessa.

Kuvassa uuden linjan 53 reitti.
Uuden linjan 53 reitti.
Linja 56 Kalasatama (M)–Kumpula–Käpylä as.–Haaga–Kannelmäki

Linjan reitti ei muutu, mutta linjan liikennöintiajat laajenevat ja vuorovälit tihenevät, jolloin esimerkiksi Käpylässä junaan vaihtaminen sujuvoituu.

Kuvassa linjan 56 reitti, mikä säilyy entisellään.
Linjan 56 reitti säilyy entisellään.
Linja 57 Kontula (M)–Viikki–Käpylä–Ruskeasuo–Munkkivuori–Munkkiniemi

Linjan 57 reitti säilyy entisellään, mutta linjan vuoroväliä tihennetään erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Kuvassa linjan 57 reitti, mikä säilyy entisellään.
Linjan 57 reitti säilyy entisellään.
Linja 59 Sompasaari–Kalasatama (M)–Pasila–Ruskeasuo–Pitäjänmäki as.–Konala–Malminkartano

Linjat 50 ja 59 yhdistetään siten, että linjan 50 tarjonta siirretään linjalle 59. Linjasta 59 muodostuu runkolinjamaisen tiheä yhteys, joka yhdistää useita merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita.

Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta poiketen linjan 59 reittiä jatketaan vielä Konalasta Vihdintien yli Malminkartanon puolelle nykyiselle linjan 51 Neulaskujan päätepysäkille. Muutos parantaa yhteyksiä Malminkartanosta Pitäjänmäen suuntaan sekä vaihtoyhteyksiä Vihdintien busseista linjalle 59.

Kuvassa linjan 59 uusi reitti.
Linjan 59 uusi reitti.
Linja 63 Kamppi–Ruskeasuo–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Paloheinä

Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Hakamäentien, Ilmalan aseman ja uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Paloheinään. Linja tarjoaa Maunulan ja Postipuiston alueelta yhdessä linjan 23 kanssa tiheän liityntäyhteyden Ilmalan asemalle. Lisäksi linja palvelee yhteyksiä muun muassa Meilahteen. Linjan reitti kulkee Vanhan Maunulan läpi Männikkötietä, jolloin kävelymatkat pysäkille lyhenevät Maunulan eteläosassa.

Linja 63 poistuu Etelä-Haagan itäreunalta Matkamiehentieltä ja Nuijamiestentieltä, missä korvaavia yhteyksiä tarjoavat Tunnelitietä ja Ilkantietä Haagan läpi kulkevat linjat 40, 41 ja 43 sekä Hämeenlinnanväylää kulkevat linja 42 ja lukuisat seutubussit.

Kuvassa linjan 63 uusi reitti.
Linjan 63 uusi reitti.
Linja 506 Myllypuro (M)–Viikki–Arabia– Kumpula–Pasila as.–Laakso–Ruskeasuo (Invalidisäätiö)

Linjan 57 vuorovälin tihentyessä linjan 506 reitti siirretään Viikin alueella kulkemaan suoraan Latokartanonkaarta sekä Pihlajiston ja Viikinmäen kautta. Muutos parantaa poikittaisyhteyksiä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella sekä tarjoaa nykyistä paremmat yhteydet Viikin lähipalveluihin (muun muassa Prisma ja kirjasto).

Länsipäässä linjan 506 päätepysäkki siirtyy Meilahden sairaala-alueelta Ruskeasuolle Invalidisäätiön kääntöpaikalle. Tämä muutos korvaa linjan 23 poistumista Ruskeasuolta. Samalla muodostuu uusi vaihdoton yhteys Pasilasta Mannerheimintielle Laakson ja Meilahden pohjoisosaan. Pasilan suunnasta lähemmäs Meilahden sairaaloita pääsee jatkossa runkolinjoilla 500 (nyk. 58) ja 510 (nyk. 551) sekä tulevaisuudessa raitiolinjalla 7.

Kuvassa linjan 506 uusi reitti.
Linjan 506 uusi reitti.
Lähibussilinja 33 Riistavuori–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Lähibussilinjan 33 reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti siirtyy kulkemaan Ulvilantietä Munkkivuoren ympäri, jolloin linja 33 korvaa linjaa 52 esimerkiksi Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. Linjan reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen sekä Huopalahden aseman läheltä.

Linjaa 33 liikennöidään arkisin noin klo 7–19 sekä lauantaisin noin klo 9–18 pääosin 20 minuutin vuorovälillä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten esimerkiksi nykyistä huomattavasti paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren ostoskeskukselle.

Kuvassa linjan 33 uusi reitti.
Linjan 33 uusi reitti.

Vuorovälit


Kuvassa näkyvät linjastoluonnoksen linjojen vuorovälit.
Linjastoluonnoksen linjojen vuorovälit.

Poistuvat linjat


Linja 38 
 • Pitäjänmäen aseman ja Uusmäen välillä korvaava yhteys uudella linjalla 53, joka liikennöi arkisin myös keskellä päivää ja illalla
 • Korvaavat yhteydet keskustasta Pitäjänmäelle ja Konalaan junalla sekä bussilla 39 ja runkolinjalla 200 (korvaa osittain nykyisen linjan 235)
 • Tiheä yhteys Ruskeasuolta Pitäjänmäelle ja Konalaan linjalla 59

Linja 50
 • Yhdistyy linjaan 59
 • Korvaavat yhteydet Ilmala–Maunula-alueelle linjoilla 23 ja 63

Linja 51
 • Reitin eteläpää yhdistyy linjaan 23, korvaavia yhteyksiä Mäkelänkadun varresta Kallioon ratikalla 1
 • Reitin pohjoispäässä korvaavia yhteyksiä linjoilla 39, 53 ja 59
 • Matkat Pohjois-Haagasta Kallioon muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Töölön kautta

Linja 552
 • Yhdistyy linjaan 52, korvaa käytetyimmän reittiosuuden Eliel Saarisen tieltä Otaniemeen
 • Malmilta Maunulaan korvaava yhteys linjalla 553
 • Kaupunkiradan junilta vaihtoyhteydet poikittaisille runkolinjoille Oulunkylässä (550) ja Pasilassa (510 eli nyk.551)

Linjat, joita on käsitelty suunnittelutyön aiemmissa vaiheissa, mutta joihin ei kuitenkaan tule muutoksia
 • 36(K)
 • 55
Linjoihin, joita ei mainita tässä postauksessa, ei ole tulossa muutoksia tämän linjastosuunnitelman yhteydessä.

Usein kysytyt kysymykset


Miksi linja 51 poistuu, vaikka siitä on annettu palautetta?

Aiemmissa palautteissa on toivottu linjan 51 säilyttämistä ennallaan sekä vaihdottoman yhteyden säilyttämistä Vanhasta Maunulasta Käpylään ja Mäkelänkadulle. Linjan 51 säilyttäminen maksaisi noin 3 miljoonaa euroa vuodessa, mikä edellyttäisi merkittävää karsimista muusta liikenteestä. Koska linjan 51 tarjoamille yhteyksille on uudessa linjastossa hyvät vaihtoehtoiset (osin vaihdolliset) yhteydet, emme lähteneet vähentämään liikennettä muualta. Vanha Maunula–Käpylä–Mäkelänkatu-yhteyden säilyttäminen vaihdottomana olisi puolestaan ollut tämän yhteyden potentiaalisiin käyttäjämääriin nähden hyvin kallista. Lisäkustannus olisi arviolta 10 euron luokkaa / henkilö / matka eli suunnilleen taksimatkan hinnan verran. 

Miksi linjan 63 reitti poistuu Matkamiehentieltä, vaikka siitä on annettu palautetta?

Saimme palautetta linjan 63 poistumisesta Haagasta. Reittimuutos sisältyy edelleen linjastosuunnitelmaluonnokseen, mutta tulemme tämän poikittaislinjasuunnitelman sekä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman jatkotyönä todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna tarkastelemaan erikseen Helsingin keskustasta Haagan ja Kannelmäen suuntaan liikennöivien linjojen (nykyiset linjat 40, 41, 42 ja 43) reittejä sekä tarjontaa. 

Miksi linja 38 poistuu?

Aiemmissa palautteissa tuotiin esille se, että Kumpulasta ja Arabiasta täytyisi olla vaihdoton yhteys Oulunkylän terveysasemalle ja liikuntapuistoon sekä Maunulaan. Lisäksi asukasvuorovaikutuksessa nousi esille, että vaihdoton yhteys Pohjois-Haagasta Pirkkolaan ja Maunulaan sekä Konalan suuntaan täytyisi säilyttää. Näitä yhteyksiä varten suunniteltiin uusi linja 53 Arabianranta–Uusmäki. Valitettavasti tällainen lisäys tarkoittaa sitä, että jostain muusta joudutaan karsimaan, ja koska linja 53 kulkee Uusmäkeen asti, niin Uusmäen yhteyksiä tarkasteltiin uudelleen.

Linja 38 liikennöi tällä hetkellä ruuhka-aikoina Elielinaukiolta Ruskeasuon ja Pitäjänmäen kautta Konalaan ja Uusmäkeen. Konalantien ja Uusmäen päätepysäkin välisellä osuudella linjalla 38 on nousijoita yhteensä vain noin 120 / arkipäivä, joista Espoon puoleisilla pysäkeillä noin 40. Linja 38 ei ole kuormittunut riittävästi.

Ruuhka-aikoina tarjolla ollut vaihdoton yhteys linjalla 38 Helsingin keskustaan valitettavasti poistuu. Linjan 53 ansiosta Uusmäestä pääsee kuitenkin jatkossa kulkemaan Pitäjänmäen asemalle arkisin myös keskellä päivää ja illalla, sillä linja 53 liikennöi arkisin klo 6–21. Pitäjänmäen asemalla on vaihtoyhteys junaan sekä linjoille 39, 59 ja 200 (korvaa osittain nykyisen linjan 235). 

Pääasialliset yhteydet keskustasta Pitäjänmäelle ja Konalaan onnistuvat junalla sekä linjalla 39 ja runkolinjalla 200. Linja 59 tarjoaa tiheän yhteyden Ruskeasuolta Pitäjänmäelle ja Konalaan. Uusmäen pääyhteytenä on liityntälinja 203 Leppävaaran asemalle.

Päivitetty kuva koko linjastoluonnoksen linjoista sekä linkki PDF-karttaan, koska Raide-Jokerin reitti oli merkattu aiempaan kuvaan virheellisesti Maunula-Pirkkola-alueella 15.2.2019 klo 11:55.

Mitä mieltä olet muutoksista? Kommentoi! Vastaa myös alla olevaan kysymykseen! 

3.4.2019 klo 14:50 poistettu kysely "Oletko tyytyväinen linjastoluonnoksen toiseen versioon?", koska kysely on sulkeutunut. Kysely oli avoinna 13.2.–3.3.2019.

maanantai 4. helmikuuta 2019

Muutoksia linjastoluonnokseen palautteen perusteella

Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen on edennyt joulukuussa ja tämän vuoden alussa seuraavalla tavalla: Olemme käyneet kaikki linjastoluonnoksesta tulleet kommentit ja palautteet läpi ja tarkastelleet luonnosta uudelleen niiden valossa. Luonnostelimme palautteessa esille tulleita toiveita ja tarpeita palvelevia reittimuutoksia ja uusia linjoja kustannusten arvioimiseksi. Samalla myös kävimme läpi toivottujen yhteystarpeiden arvioituja käyttäjämääriä.

Esittelimme projektin ohjausryhmälle, millaisin toimin palautteissa toivottuja muutoksia voitaisiin toteuttaa, mitä nämä muutokset maksaisivat ja kuinka monen joukkoliikenteen käyttäjän liikkumistarpeita muutokset parantaisivat. Ohjausryhmä linjasi, että tarkempaan jatkosuunnitteluun otetaan vain ne muutokset, jotka voidaan toteuttaa koko linjaston kustannustasoa merkittävästi kasvattamatta, ja joiden kustannustaso käyttäjämääriin suhteutettuna on kohtuullinen.

Esittelemme tässä postauksessa linjastoluonnokseen tehtävät muutokset.

Uusi linja 53


Arabianrannan ja Espoon Uusmäen välille perustetaan uusi linja 53, joka tarjoaa arkisin vaihdottomia asiointi-, työ-, koulumatka- ja harrastusyhteyksiä muun muassa Käpylään, Oulunkylään, Maunulaan, Pirkkolaan ja Pohjois-Haagaan. Linjalla 53 pääsee esimerkiksi Kumpulasta Oulunkylän terveysasemalle sekä Arabiasta ja Patolasta Kottby lågstadieskolalle.

Linjan reitti kulkee Arabiasta Haagaan, kuten linja 52 nykyisin, tosin Maunulassa Metsäpurontien kautta. Maunulan ja Konalantien välillä uusi linja puolestaan korvaa linjan 51 nykyistä reittiä. Linjaa 53 liikennöidään arkisin noin klo 6–21. Vuoroväli on noin klo 18 asti 20 minuuttia ja loppuillan 30 minuuttia.

Linja 53 korvaa myös linjoille 36 ja 55 aiemmin suunnitellut muutokset sekä Uusmäkeen nykyisin ruuhka-aikoina liikennöivän linjan 38. Linjastoluonnoksessa esitimme linjan 36 jakamista linjoiksi 36 Kannelmäki–Malminkartano ja 46 Pirkkola–Kannelmäki sekä linjalla 36 myös vuorovälin tihentämistä 20–30 minuuttiin ja liikennöintiajan pidentämistä arkisin. Linjastoluonnoksessa esitimme myös linjan 55 reitin pidentämistä Koskelasta Oulunkylään. Konalasta Pitäjänmäen kautta Ruskeasuolle pääsee uudessa linjastossa tiheällä vuorovälillä linjalla 59.

Kuvassa uuden linjan 53 reitti.
Uuden linjan 53 reitti.

Linjan 59 reitin jatko Malminkartanoon


Linjan 59 reittiä jatketaan Konalasta Vihdintien yli Malminkartanon puolelle nykyiselle linjan 51 Neulaskujan päätepysäkille. Muutos parantaa yhteyksiä Malminkartanosta Pitäjänmäen suuntaan sekä vaihtoyhteyksiä Vihdintien busseista linjalle 59. Koska linja 59 tarjoaa tiheän yhteyden Malminkartanosta Konalan ja Pitäjänmäen suuntaan, ei linjalle 36 toteuteta aiemmin suunniteltuja muutoksia. 

Kuvassa linjan 59 linjastoluonnoksen mukaista reittiä on pidennetty Konalasta Malminkartanoon.
Linjan 59 linjastoluonnoksen mukaista reittiä pidennetään vielä Konalasta Malminkartanoon.
Palautteissa toivottiin myös muun muassa linjan 51 säilyttämistä ennallaan sekä vaihdottoman yhteyden säilyttämistä Vanhasta Maunulasta Käpylään ja Mäkelänkadulle. Linjan 51 säilyttäminen maksaisi noin 3 miljoonaa euroa vuodessa, mikä edellyttäisi merkittävää karsimista muusta liikenteestä. Koska linjan 51 tarjoamille yhteyksille on uudessa linjastossa hyvät vaihtoehtoiset (osin vaihdolliset) yhteydet, emme lähteneet vähentämään liikennettä muualta. Vanha Maunula–Käpylä–Mäkelänkatu-yhteyden säilyttäminen vaihdottomana olisi puolestaan ollut tämän yhteyden potentiaalisiin käyttäjämääriin nähden hyvin kallista. Lisäkustannus olisi arviolta 10 euron luokkaa / henkilö / matka eli suunnilleen taksimatkan hinnan verran.

Saimme palautetta myös linjan 63 poistumisesta Haagasta. Reittimuutos sisältyy edelleen linjastosuunnitelmaluonnokseen, mutta tulemme tämän poikittaislinjasuunnitelman sekä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman jatkotyönä todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna tarkastelemaan erikseen Helsingin keskustasta Haagan ja Kannelmäen suuntaan liikennöivien linjojen (nykyiset linjat 40, 41, 42 ja 43) reittejä sekä tarjontaa.

Miltä linjastoluonnokseen tehdyt muutokset kuulostavat?

tiistai 15. tammikuuta 2019

Miten voisimme kehittää asukasvuorovaikutusta?

Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Voit kertoa, miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen, mitä kautta haluaisit saada lisätietoa ja miten voisimme HSL:ssä kehittää asukasvuorovaikutusta.

Vastanneiden kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista HSL:n lahjakorttia. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia. Vastausaikaa on 31.1.2019 asti.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä tästä. 

Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä 31.1.2019 mennessä.
Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä.

Mitä asukasvuorovaikutus on?


HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.