tiistai 16. huhtikuuta 2019

HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin poikittaislinjastosuunnitelman

HSL:n hallitus käsitteli tänään tiistaina 16.4.2019 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmaa. Hallitus hyväksyi kehittämissuunnitelman esityksen mukaisesti, ja uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvat poikkeusjärjestelyt voivat kuitenkin edellyttää linjastomuutosten toteuttamista vaiheittain. Hyväksytyn suunnitelman myötä siis poikittaiset bussiyhteydet Koskelantien, Hakamäentien, Metsäläntien ja Maunulan tasolla uudistuvat.

Asukkaiden toiveita huomioitu suunnittelussa


Uuden linjaston tärkeimpänä tavoitteena on parantaa liikkumista Helsingin poikittaisilla bussilinjoilla tarjoamalla tiheämpiä vuorovälejä ja laajempia liikennöintiaikoja, jotta liikkumisesta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella tulee sujuvampaa. Tällä vastataan asukkaiden toiveisiin, sillä esimerkiksi viime syksynä tehdyssä liikkumiskyselyssä asukkaat toivoivat tiheämpiä vuorovälejä. Työn lähtökohtana on lisäksi ollut, että runkobussilinja 550 korvautuu uudella pikaraitiotiellä.

Asukkaat esittivät myös erilaisia yhteystoiveita, joita on pyritty toteuttamaan linjojen uusilla reiteillä. Uusi linjasto esimerkiksi tarjoaa toivotun yhteyden Vanhasta Maunulasta Rautatientorille linjalla 23 ja yhteydet Munkkiniemestä Huopalahden asemalle ja Kannelmäkeen linjalla 52. Asukkaiden mielipiteitä on huomioitu myös linjastoluonnosten yhteydessä, ja palautteen perusteella päätettiinkin perustaa uusi linja 53 (Arabia–Uusmäki) korvaamaan linjojen 38 ja 51 lakkauttamista.

Valitettavasti osalla sellaisista reittiosuuksista, joilla matkustajamäärät ovat olleet pieniä, yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi. Liikennemallin perusteella suunnitelma kuitenkin lisää joukkoliikenteen matkamääriä noin 700 matkalla arkivuorokaudessa.

Kaksi matkustajaa nousee bussin kyytiin.
Helsingin poikittaislinjaston suunnitelmatyö on päättynyt, ja HSL:n hallitus on hyväksynyt kehittämissuunnitelman 16.4.2019.

Uusi Helsingin poikittaislinjasto


Tiheän vuorovälin linjat (vuoroväli päivällä 10 min):
 • 52 Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi
 • 56 Kalasatama (M)–Käpylä–Metsälä–Kannelmäki
 • 57 Kontula (M)–Viikki–Koskela–Ruskeasuo–Munkkiniemi
 • 59 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Konala–Malminkartano

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 15–20 min):
 • 23 Rautatientori–Pasila–Postipuisto–Maunula–Pirkkola
 • 63 Kamppi–Ruskeasuo–Postipuisto–Maunula–Paloheinä
 • 506 Myllypuro(M)–Viikki–Viikinmäki–Kumpula–Pasila–Meilahti–Ruskeasuo

Täydentävät linjat (vuoroväli päivällä 20 min):
 • 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo
 • 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki

Kartta Helsingin uudesta poikittaislinjastosta.
Uusi Helsingin poikittaislinjasto pyritään ottamaan käyttöön elokuussa 2021.
Saat suuremman karttakuvan klikkaamalla tästä.

Poikittaislinjastoon tulevat muutokset


 • Linjat 38, 50, 51 ja 552 lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen muutoksilla.
 • Linjan 23 reitti muuttuu kulkemaan Pasilan kautta Maunulaan ja Pirkkolaan. Ruskeasuon Invalidisäätiötä palvelee tulevaisuudessa linja 506.
 • Lähibussin 33 vuoroväli tihenee ja reitti jatkuu Munkkivuoresta Haagaan.
 • Linjan 52 uusi reitti kulkee Kannelmäestä Huopalahden kautta Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Linjalta poistuu Arabian ja Huopalahden aseman välinen reittiosuus, ja toisessa päässä reitti jatkuu Otaniemeen. 
 • Uusi linja 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki.
 • Linjan 59 reitti jatkuu Pitäjänmäentieltä Konalaan ja Malminkartanoon.
 • Linjan 63 reitti kulkee uuden Postipuiston asuinalueen kautta.
 • Linja 506 alkaa ajaa Viikinmäen kautta. Toisessa päässä reittiä jatketaan Töölön tullista Ruskeasuon Invalidisäätiölle.

Linjojen 56 ja 57 reitteihin ei tule muutoksia, mutta linjojen vuorovälejä tihennetään.


HSL:n hallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

Blogin päivittäminen päättyy


Kiitos erittäin paljon kaikille teille, jotka olette osallistuneet Helsingin poikittaislinjaston kehittämiseen niin blogia seuraamalla ja kommentoimalla, vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla linjastoluonnoksia tai osallistumalla asukastilaisuuksiin!

Päätämme blogin päivittämisen tähän. Edellä mainituista muutoksista tiedotetaan HSL:n nettisivuilla lähempänä muutosajankohtaa.

torstai 11. huhtikuuta 2019

Helsingin poikittaislinjasto HSL:n hallituksen käsittelyssä ensi tiistaina

HSL:n hallitus käsittelee Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan tiistaina 16.4.2019.

Voit katsoa ennakkoon lisätietoja hallituksen kokouksen esityslistasta. Kokousmateriaaleissa on tarkempaa tietoa projektin etenemisestä, suunnitellusta linjastosta ja tehdystä asukasvuorovaikutuksesta, johon te lukijat olette osallistuneet.

Kerromme kokouksen jälkeen täällä blogissa, mihin päätökseen HSL:n hallitus tuli.

Kuvituskuva. Bussi sillalla.
HSL:n hallitus päättää Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmasta kokouksessaan 16.4.2019.

keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Muutos linjan 53 reittiin palautteen perusteella

Maaliskuun aikana kävimme läpi kaikki toisesta linjastoluonnoksesta tulleet palautteet. Palautteen perusteella teimme muutoksia linjan 53 reittiin Oulunkylässä ja Maunulassa, jotta se täydentäisi mahdollisimman hyvin tiheiden poikittaislinjojen verkostoa. Linja 53 kulkee siis nykyisen linjan 52 reittiä Arabiasta Oulunkylään, kuten toisessa linjastoluonnoksessa esitimme, mutta Oulunkylästä reitti jatkuukin Metsälän ja Vanhan Maunulan kautta Pirkkolaan. Pirkkolan jälkeen reitti kulkee samalla tavalla kuin toisessa linjastoluonnoksessa. Tarkemmin muutetun reitin näet alla olevasta kuvasta.

Uuden linjan 53 reitti Arabiasta Uusmäkeen.
Toisen kommentointikierroksen jälkeen tehtiin muutoksia linjan 53 reittiin Oulunkylässä ja Maunulassa.
Linjan 53 muutoksen lisäksi muita muutoksia linjastoluonnoksen toiseen versioon ei ole tehty, vaikka saimmekin kommentointiaikana paljon erilaisia muutostoiveita. Kaikkia palautteissa toivottuja muutoksia linjastoon ei ole mahdollista toteuttaa muun muassa suurten kustannusvaikutusten ja/tai vähäiseksi arvioitujen hyötyjen takia.

Linjan 59 osalta tämän linjastosuunnitelman jatkotyönä selvitetään, voisiko puolet linjan 59 ruuhka-ajan lähdöistä ajaa Pajamäkeen linjana 59B, jolloin sekä Pajamäkeen että Malminkartanoon ajettaisiin ruuhka-aikoina noin 10 minuutin vuorovälillä. Tällöin kuormitetun runko-osuuden Sompasaari–Pitäjänmäki vuoroväli voisi olla noin 5 minuuttia eli hieman tiheämpi kuin mikäli linjan 59 kaikki lähdöt ajettaisiin Malminkartanoon asti.

Vastauksia palautteisiin


Linjojen 38 ja 51 lakkautumista ja linjan 63 reittimuutosta käsittelimme jo aiemmin toista linjastoluonnosta esittelevän postauksen lopussa. Tässä kuitenkin vielä lyhyesti perusteluja, miksei toiveista huolimatta yhteyksiä säilytetä ennallaan:

Linjan 38 nousijamäärät Vanhan Hämeenkyläntien varren pysäkeillä Konalassa ja Espoon Uusmäessä ovat olleet pienet. Uusmäen pääjoukkoliikenneyhteys on linja 203, ja lisäksi uudella linjalla 53 pääsee Uusmäestä esimerkiksi Pitäjänmäen asemalle, jossa on vaihtoyhteys junaan, linjoille 39 ja 59 sekä runkolinjalle 200 (korvaa nykyiset linjat 217, 218 ja 235).

Koska linjan 51 tarjoamille yhteyksille on uudessa linjastossa hyvät vaihtoehtoiset (osin vaihdolliset) yhteydet, olemme arvioineet, ettei Vanha Maunula–Mäkelänkatu-yhteyden säilyttäminen vaihdottomana ole kannattavaa käyttäjämäärien ja kustannusten takia.

Linjaan 63 ja Etelä-Haagan yhteyksiin liittyen tämän linjastosuunnitelman jatkotyönä todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna tarkastelemme erikseen Helsingin keskustasta Haagan ja Kannelmäen suuntaan liikennöivien linjojen 40–43 reittejä ja tarjontaa. Tästä Haagan projektista tiedotamme aikanaan sitten HSL:n kanavissa.

Yksi esille noussut kysymys Vanhan Maunulan yhteyksistä oli toive siitä, että joko linja 66 tai 67 kiertäisi jatkossa Vanhan Maunulan kautta. Linjan 66 liikennöimistä kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta tarkasteltiin viimeksi länsimetron liityntälinjasuunnitelman yhteydessä, jolloin silloisten linjojen 65A ja 66A liikennöinti Lauttasaareen loppui ja linjastojärjestelyjä tehtiin myös linjan 66/66A Pakilan ja Maunulan päässä. Samalla loppui myös arkisin Vanhan Maunulan kautta Pirkkolaan liikennöineen linjan 62 liikennöinti. Linja 62 lakkautettiin tuolloin, koska se keräsi heikosti matkustajia omalta palvelualueeltaan Pirkkolasta, Maunulasta ja Metsälästä. Linjan 66 liikennöiminen kokopäiväisesti Vanhan Maunulan kautta ei osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi, koska se olisi pidentänyt useimpien linjaa käyttävien matka-aikaa useilla minuuteilla. Pidentynyt matka-aika olisi johtanut todennäköisesti myös siihen, että Pakilantien varrelta tulevat matkustajat olisivat alkaneet suosia nopeampaa linjaa 67, jolloin linjan 66 bussit olisivat kulkeneet puolityhjinä ja linjan 67 bussit täyttyneet entisestään.


Seuraavaksi Helsingin poikittaislinjasto menee HSL:n hallituksen käsittelyyn.