maanantai 31. joulukuuta 2018

Linjastosuunnitelmaluonnoksesta tehdään vaikutusten arviointi

Helsingin poikittaisyhteyksien linjastosuunnitelmaluonnoksesta tehdään tammikuussa vaikutusten arviointi. Tällöin saamme selville, miten matkustajien matkojen suuntautuminen muuttuu ja miten matkustajamäärät muuttuvat linjoittain. Vaikutusten arvioinnista selviävät myös kulkumuoto-osuuksien muutos sekä aika- ja palvelutasohyödyt.
Esimerkkikuva Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman vaikutusten arvioinnista.
Esimerkkikuvassa näkyy Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman matkustajamäärien ero
nykylinjastoon. Vastaavanlaisia kuvia saadaan Helsingin poikittaislinjaston vaikutusten arvioinnista.
Saavutettavuutta tässä arvioinnissa tutkitaan seuraavien kaupunginosien osalta: Helsingin keskusta, Käpylä, Maunula, Etelä-Haaga, Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Kallio, Viikinmäki, Konala, Otaniemi ja Postipuisto.

Arvioinnin tarkasteluvuosi on 2025. Nykytilanteessa ja suunnitelmaluonnoksessa lähtökohtana on, että pikaraitiotie on rakennettu. Aiemmin esiteltyyn linjastoluonnokseen tehdään palautteen perusteella joitakin muutoksia. Kerromme näistä muutoksista tarkemmin tammikuussa.

Esittelemme vaikutusten arvioinnin tuloksia myöhemmin täällä blogissa.

Hyvää uutta vuotta 2019 kaikille lukijoillemme! Palataan ensi vuoden puolella!

torstai 13. joulukuuta 2018

Linjastoluonnoksen kommentointi on päättynyt – luonnos keräsi yli 600 kommenttia

Helsingin poikittaislinjaston luonnoksen kommentointi päättyi sunnuntaina 9.12. Luonnos keräsi yli 600 kommenttia. Kiitos erittäin paljon kaikille kommentoijille!

Suurin osa kommenteista, noin 600 kappaletta, kirjattiin tänne blogiin. Tämän lisäksi saimme 30 kommenttia HSL:n palautejärjestelmän kautta sekä noin 40 kommenttia Facebookiin. Näiden lisäksi vastaanotimme palautetta kolmessa asukastilaisuudessa.

Eniten kommentteja tuli linjan 51 suunnitellusta lakkauttamisesta ja toiseksi eniten puhutti linjan 52 muuttaminen.

Linjastoluonnosta sai kommentoida 14.11.–9.12.2018.
Helsingin poikittaislinjaston luonnosta sai kommentoida 14.11.–9.12.2018.

Miten suunnittelu etenee?


Seuraavaksi käymme kaikki määräaikaan mennessä tulleet kommentit läpi. Projektiryhmämme pohtii joulu–tammikuussa, millaisia muutoksia linjastoluonnokseen voitaisiin kerätyn palautteen pohjalta tehdä. Tulemme teettämään viimeistellystä linjastosuunnitelmasta liikennemallitarkastelun. Kerromme työn etenemisestä täällä blogissa, joten pysy kuulolla!

maanantai 3. joulukuuta 2018

Kiitos asukastilaisuuksista!

Kuva Maunulan asukastilaisuudesta.
Maunulan asukastilaisuus pidettiin Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion ruokalassa.
Viime viikot Helsingin poikittaislinjaston kehittämisessä ovat menneet asukastilaisuuksien parissa ja linjastoluonnoksen kommentteja lukiessa. Työtä on riittänyt tilaisuuksien järjestelyissä ja itse asukasilloissa. Järjestimme ensimmäisen asukastilaisuuden 19.11. Helsingin yliopiston Metsätalolla. Kaksi muuta tilaisuutta oli viime viikolla: 26.11. Munkkiniemen yhteiskoululla ja 28.11. Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion tiloissa.

Asukastilaisuuksissa esittelimme linjastoluonnosta ja kävimme läpi, miten suunnittelua on tehty. Esityksen jälkeen paikallaolijat saivat esittää kysymyksiä ja kertoa oman mielipiteensä suunnitelmista. Yleisöä kolmessa tilaisuudessa oli yhteensä 130. Kiitos erittäin paljon kaikille asukastilaisuuksiin osallistuneille!

Kommentteja on saanut esittää myös täällä blogissa. Haluamme muistuttaa, että kaikkien kanavien kautta tulevat kommentit ovat yhtä arvokkaita! Jos et päässyt osallistumaan asukastilaisuuteen, voit tutustua esitykseen tästä.

Asukastilaisuuksien infopöytä.
HSL:n infopöytä ja opastusta asukastilaisuuksissa.
HSL:n opaste asukastilaisuuksissa.

Keräämme palautetta linjastoluonnoksesta sunnuntaihin 9. joulukuuta asti. Toivomme kommentit ensisijaisesti tänne blogiin. Vaihtoehtoisesti voit kertoa mielipiteesi joko lähettämällä palautetta, soittamalla HSL:n asiakaspalveluun tai käymällä HSL:n palvelupisteessä.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!


Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa, miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen, mitä kautta haluaisit saada lisätietoa ja miten voisimme HSL:ssä kehittää asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Vastauksia hyödynnetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa. Kyselyyn pääset tästä.

torstai 22. marraskuuta 2018

Kysymyksiä ja vastauksia linjastoluonnoksesta

Julkaisimme linjastoluonnoksen täällä blogissa viikko sitten. Keskustelu ja kommentointi on ollut vilkasta, kiitos siitä teille! Poimimme tähän kirjoitukseen blogikommenttien ja -kysymysten sekä ensimmäisen asukastilaisuuden perusteella eniten puhuttaneita asioita linjastoluonnoksesta sekä vastauksia kysymyksiin.

Miksi yhteys Kumpulasta Oulunkylän terveysasemalle linjalla 52 poistuu?


Linjan 52 nykyisellä reitillä kulkee melko vähän matkustajia, vähemmän kuin muilla Helsingin poikittaislinjoilla. Kumpulasta Oulunkylän suuntaan nousee linjalle 52 keskimäärin 2 matkustajaa / lähtö.
Linjastoluonnoksessa yhteys Kumpulasta Oulunkylään on vaihdollinen esimerkiksi Käpylän asemalla vaihtaen. Kumpulasta Käpylän asemalle pääsee linjalla 56, jonka vuoroväli tihenee. Pohdimme Kumpulan terveysasemayhteyden järjestämistä vaihdottomana vielä jatkosuunnittelussa saamamme palautteen perusteella.

Linjalla 51 on päässyt vaihtamatta moneen paikkaan. Miksi se poistuu?


Linja 51 on yksi Helsingin pisimmistä bussilinjoista, matka-aika on noin 50–70 minuuttia. Saamamme palautteen sekä ajoaikamittausten perusteella linja on epäluotettava, koska ajoajat vaihtelevat paljon, eivätkä bussit usein pysy aikataulussaan. Linjan 51 liikennöinti on pituudesta ja ajoaikojen vaihtelusta johtuen kallista, koska busseja ja kuljettajia tarvitaan paljon. Lisäksi linjan kuormitus vaihtelee paljon. Joillakin lähdöillä ja reittiosuuksilla matkustajia on paljon, mutta esimerkiksi Kallion alueella ja reitin pohjoispäässä bussit ovat usein varsin tyhjiä. Linjalla myös tehdään paljon sellaisia matkoja, jotka voisi tehdä muillakin samaa reittiä kulkevilla linjoilla, esimerkiksi Maunulasta Hämeenlinnanväylälle tai Pitäjänmäen asemalta Konalaan.

Vaihtoehtoisia yhteyksiä linjalle 51 tarjoavat muun muassa linjat 1, 3, 8, 9, 23, 36, 40, 56, 59 ja 550.
Vaihtoehtoisia yhteyksiä linjalle 51 tarjoavat muun muassa linjat 1, 3, 8, 9, 23, 36, 40, 56, 59 ja 550. 
Linjalle 51 on linjastoluonnoksen mukaisessa linjastossa paljon tiheitä korvaavia yhteyksiä muun muassa ratikoilla (erityisesti Kallion ja Alppiharjun alueella), junilla ja busseilla 56, 59 ja 550. Runkolinjabussin 550 korvaa 2020-luvun alkupuolella Raide-Jokeri-pikaratikka, jonka vaunuihin mahtuu kaksinkertainen määrä matkustajia nykyisiin runkolinjabusseihin verrattuna. Osalle nykyisen linjan 51 matkoista tulee tilalle korvaava vaihdoton yhteys: esimerkiksi Konalasta Vallilaan pääsee linjalla 59 ja Maunulasta Alppilaan linjalla 23.

Mitä tapahtuu linjalle 69?


Emme ole käsitelleet linjaa 69 tässä suunnitelmassa, mutta Raide-Jokerin rakentamisen myötä linjan reittiin joudutaan todennäköisesti tekemään pieni reittimuutos Oulunkylän alueella. Linjan 69 käyttämä ajoyhteys Käskynhaltijantieltä Mestarintielle tulee poistumaan, jolloin linjan reitti voisi siirtyä kulkemaan esimerkiksi Siltavoudintietä Mäkitorpantielle. Tällöin reitti palvelisi myös nykyistä paremmin yhteyksiä Käpylän suunnasta Oulunkylän terveysasemalle. Patolan alueen lähiyhteyksiä palvelee myös lähibussi 603. Mestarintien ajoyhteyden katkeaminen vaikuttaa todennäköisesti senkin reittiin, mutta pikkubussilla on mahdollista liikennöidä myös pienemmillä kaduilla, jolloin linja voi todennäköisesti edelleen tarjota yhteyden esimerkiksi Hirsipadontieltä Oulunkylän terveysasemalle ja Kottby lågstadieskolalle.

Linjan 69 mahdollinen reittimuutos Oulunkylässä, kun Mestarintien ajoyhteys katkeaa.
Linjan 69 mahdollinen reittimuutos Oulunkylässä, kun Mestarintien ajoyhteys katkeaa. 
Linjojen 69 ja 603 mahdollisten reittimuutosten osalta tulemme tekemään päätöksiä sitten, kun Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvät väliaikaiset ja pysyvät vaikutukset ja muutosten ajankohdat ovat tarkentuneet.

Miten Patolan ja Arabianrannan ruotsinkieliset koululaiset pääsevät jatkossa Kottby lågstadieskolalle, kun linja 52 ei enää kulje Käpylään?


Käpylässä sijaitseva Kottby lågstadieskola on Arabianrannan, Kumpulan, Käpylän, Koskelan, Oulunkylän ja Patolan alueen ruotsinkielisten koululaisten lähikoulu. Linjastoluonnoksessa yhteyksiä koululle tarjoaa Arabianrannan ja Oulunkylän suunnasta linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Linjan 55 koulua lähin pysäkki ”Taivaskallio” on noin 400 metrin päässä koulusta. Kumpulasta yhteyksiä tarjoaa nykyisellä reitillään linja 56, jonka vuoroväli tulee tihenemään. Lisäksi Oulunkylän suunnasta koululle pääsee linjalla 69 sekä lähibussilinjalla 603. Näiden reitteihin tulee kuitenkin todennäköisesti Raide-Jokerin rakentamisen vaikutuksesta muutoksia, kun Mestarintien ajoyhteys poistuu käytöstä (katso vastaus edelliseen kysymykseen).

Kottby lågstadieskolan koulumatkayhteyksiä palvelevat linjat 55, 56, 69 ja 603.
Kottby lågstadieskolan koulumatkayhteyksiä palvelevat linjat 55, 56, 69 ja 603. Linjan 69 reitti kulkee kartalla Oulunkylässä Mäkitorpantien ja Siltavoudintien kautta, minne reitti saattaa siirtyä Mestarintien ajoyhteyden sulkeutuessa. Myös linjan 603 reitti saattaa hieman muuttua Oulunkylässä. 

Miksi linja 63 poistuu Haagan itäreunalta?


Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Maunulasta uuden Postipuiston asuinalueen sekä Ilmalan aseman kautta Ruskeasuolle ja edelleen Mannerheimintietä Kamppiin. Uudella reitillä linja palvelee nykyistä paremmin yhteyksiä junille sekä tuo yhteydet uudelta asuinalueelta läntiseen kantakaupunkiin.

Nykyisellä reitillään linja 63 kulkee Haagassa kahden vilkkaan joukkoliikennereitin, Hämeenlinnanväylän ja Ilkantien–Tunnelitien–Kauppalantien välissä. Lisäksi reitti kulkee aivan asutuksen reunalla, mikä tarkoittaa sitä, että linjan 63 oma palvelualue Haagassa on hyvin pieni. Hämeenlinnanväylällä liikennöi Länsi-Vantaan suunnan seutubusseja tiheällä noin 5–10 minuutin vuorovälillä aamusta iltaan. Hämeenlinnanväylällä on pysäkit Pirkkolantien, Metsäläntien ja Kivihaan kohdalla. Tunnelitietä puolestaan kulkee keskustan suuntaan linja 40. Myös Metsäläntietä Hämeenlinnanväylälle kulkeva linja 43 palvelee osin samaa aluetta kuin linjan 63 nykyinen reitti.

300 metrin etäisyys Hämeenlinnanväylän sekä linjojen 40 ja 43 pysäkeiltä Haagassa.
300 metrin etäisyys Hämeenlinnanväylän sekä linjojen 40 ja 43 pysäkeiltä Haagassa. 
HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukaan toiseksi parhaalla neljän tähden palvelutason alueella (suurin osa Helsingistä on tätä aluetta) tavoite-etäisyys lähimmälle pysäkille on enintään 400 metrin matka linnuntietä ja maksimietäisyys 600 metriä. Haagassa 400 metrin tavoite-etäisyys täyttyy myös ilman linjaa 63. Suurin osa asukkaista on enintään 300 metrin etäisyydellä lähimmästä keskustan suunnan linjan pysäkistä.

Miten Vanhasta Maunulasta pääsee jatkossa Mäkelänkadulle?


Linjastoluonnoksessa Vanhan Maunulan joukkoliikenneyhteydet järjestetään nykyisten linjojen 50 ja 51 sijaan linjoilla 23 ja 63. Uudet linjat tarjoavat alueelta asukkaiden paljon toivomat vaihdottomat yhteydet keskustaan. Lisäksi reitit kulkevat pohjoisessa Maunulan keskustan kautta (muun muassa vaihto Raide-Jokeriin) sekä Ilmalan aseman kautta (muun muassa vaihto juniin). Linja 23 tarjoaa myös nykyistä paremmat yhteydet Maunulan alueelta Pasilaan.

Koska linjojen 23 ja 63 reitit kulkevat uuden Postipuiston alueen läpi, poistuu Vanhasta Maunulasta vaihdoton yhteys Mäkelänkadun suuntaan tai Mäkelänkadulle matkustaminen edellyttää kävelyä Pakilantien varteen linjojen 66 ja 67 pysäkille. Linjoilla 23 ja 63 muodostuu tiheä yhteys esimerkiksi Männikkötieltä Pakilantielle, jolloin vaihdollinen matka Mäkelänkadun suuntaan on sujuva.

Jäävätkö Ruskeasuon, Malminkartanon ja Koskelan sähköbussien latausasemat turhiksi?


HSL kokeilee yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa sähköbussiliikennettä linjoilla 23, 51 ja 55. Näitä koesähköbusseja varten on rakennettu latausasemat linjojen päätepysäkeille. HSL:n tavoitteena on lisätä sähköbussiliikennettä merkittävästi 2020-luvun aikana. Kalustoon, akkuihin ja lataukseen liittyvä teknologia kehittyy nopealla vauhdilla, joten on hyvin todennäköistä, että sähköbussiliikenne tulee laajentuessaan perustumaan osin erilaisiin ratkaisuihin kuin nyt koeliikenteen aikana on käytössä. Toisin sanoen, emme vielä tarkkaan tiedä, minkälaisiin teknisiin ratkaisuihin HSL-alueen sähköbussiliikenne tulee perustumaan esimerkiksi 5–10 vuoden päästä. On mahdollista, ettei nykyisille latausasemille ole tulevaisuudessa käyttöä, mutta on myös mahdollista, että niitä voidaan hyödyntää joko nykyisillä paikoillaan tai muualle siirrettyinä. Esimerkiksi akkujen kehittyessä voi olla mahdollista, että yön aikana tehty lataus riittää koko päivän ajaksi, jolloin busseja ei enää ole tarpeen ladata päätepysäkeillä päivän aikana.

Linjastoluonnosta voi kommentoida 9.12.2018 asti täällä blogissa.

Päivitys 23.11. klo 16:36: Asukastilaisuuksien esitysmateriaalin näet tästä.

keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Helsingin poikittaislinjaston luonnos kommentoitavana 9.12. asti!

Helsingin poikittaislinjaston kehittäminen on edennyt linjastoluonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella olemme laatineet linjastoluonnoksen, jota on mahdollista kommentoida sunnuntaihin 9.12.2018 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen vielä loppuvuoden aikana, minkä jälkeen pyrimme viimeistelemään linjastosuunnitelman alkuvuodesta 2019.

Poikittaislinjaston kehittämistyö on painottunut alueelle, missä nykytilanteessa liikennöivät linjat 51, 52, 56, 57 ja 552. Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa esitetään muutoksia joillekin muille linjoille, jotka liikennöivät suunnilleen Pasilan ja Kehä I:n välisellä alueella. Työssä keskeisenä tavoitteena on ollut löytää ne linjat ja reittiosuudet, joilla voidaan tarjota tiheät poikittaiset yhteydet myös ruuhka-aikojen ulkopuolella. Vastaavasti esitämme luonnoksessa joidenkin nykyisin vaihdottomien yhteyksien muuttamista vaihdollisiksi, jotta käytettävissämme oleva rahoitus riittää tärkeimmiksi arvioimiemme poikittaislinjojen liikennöimiseen tiheällä vuorovälillä joka päivä aamusta iltaan. Vaihdollisiksi muuttuvat yhteydet ovat pääosin melko vähän käytettyjä.

Linjastoluonnoksen laatimisessa olemme käyttäneet apuna muun muassa nykyisten bussilinjojen nousijamäärä- ja kuormitustietoja, ennustetietoja asukas- ja työpaikkamäärien muutoksesta sekä aiemmin syksyllä toteuttamamme liikkumiskyselyn vastauksia. Uusi linjasto voi tulla käyttöön aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella, mutta on mahdollista, että muutoksia porrastetaan eri vuosille esimerkiksi Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvien poikkeusjärjestelyiden takia. Pohdimme toteuttamisaikataulua sekä mahdollista vaiheistusta tarkemmin siinä vaiheessa, kun uusi linjasto on valmis.

Luonnos Helsingin poikittaislinjastosta 2020-luvun alkupuolella


Luonnoksessa lähtöoletuksena on ollut, että runkolinjat 500 (nyk. 58), 510 (nyk. 551), 550 ja 560 sekä linjat 54, 69 ja 553(K) liikennöivät, kuten nykyisin. Luonnoksessa olemme jakaneet linjat kolmeen ryhmään: tiheän vuorovälin linjat, peruslinjat ja Lähibussit. Luonnoksessa esitämme muutoksia linjojen 23, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 63, 506 ja 552 reitteihin ja/tai vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin. 

Tiheän vuorovälin linjat


Tiheän vuorovälin linjat liikennöivät arkisin noin klo 5–23.30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin noin klo 6–23.30. Päiväsaikaan tavoitteellinen vuoroväli on 10 minuuttia arkisin ja lauantaisin sekä 15 minuuttia sunnuntaisin. Ruuhka-aikoina vuoroväli on alle 10 minuuttia suurimman kysynnän linjoilla 57 ja 59. Tiheän vuorovälin linjat yhdistävät keskeisiä joukkoliikenteen vaihtopaikkoja, missä ne tarjoavat sujuvat vaihtoyhteydet esimerkiksi raideliikenteeseen ja runkobussilinjoille. Tiheän vuorovälin linjat palvelevat myös merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita sekä kouluja, oppilaitoksia ja asiointipaikkoja.

Tiheän vuorovälin linjat 52, 56, 57 ja 59.
Tiheän vuorovälin linjat 52, 56, 57 ja 59.
Avaa tästä tarkempi kartta. 

Linja 52 Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahti as.–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi
(Korvaa osittain myös linjan 552)

Linjat 52 ja 552 yhdistetään uudelle reitille Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkiniemeen, Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Liikkumiskyselyn perusteella sekä Kannelmäen ja Pohjois-Haagan että Munkkivuoren ja Munkkiniemen suunnasta on tarpeen saada nykyistä paremmat liityntäyhteydet Huopalahden asemalle, missä on mahdollista vaihtaa esimerkiksi lentokenttäjunaan. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä reitti kulkee suoraan Huopalahdentietä, kuten linja 552 nykyisin. Etelä-Haagassa linjan 52 on reitin kattavuuden ja vaihtoyhteyksien kannalta tärkeää kulkea Lapinmäentien ja Vihdintien kautta, mutta reitin sujuvuutta pitäisi saada parannettua nykyisestä esimerkiksi rajoittamalla Huopalahdentien ja Vihdintien välistä läpiajoa Lapinmäentiellä.

Uusi reitti palvelee hyvin myös koulumatkayhteyksiä esimerkiksi Kannelmäestä Munkkiniemeen ja Munkkivuoresta Etelä-Haagaan. Uusi reitti palvelee myös nykyistä paremmin Otaniemen työ- ja opiskeluyhteyksiä sekä liityntäyhteyksiä Munkinseudulta metron varteen. Uudessa, ensi vuonna käyttöön otettavassa vyöhykemallissa esimerkiksi matka Munkkiniemestä Ruoholahteen Aalto yliopiston asemalla metroon vaihtaen on saman hintainen kuin Kampin kautta matkustettaessa.

Linjalta 52 poistuu nykyinen reittiosuus Arabiasta Haagaan, mistä iso on runkolinjan 550 kanssa päällekkäistä. Arabia–Oulunkylä-välillä korvaavana yhteytenä on linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Arabiasta Kumpulan kautta Käpylään pääsee linjalla 506. Oulunkylän ja Haagan välillä korvaavana yhteytenä on runkolinja 550 (tuleva Raide-Jokeri). Linjan 52 bussit kulkevat nykyisellä reitillään ruuhka-aikoinakin melko tyhjinä, joten vaihdolliseksi muuttuva yhteys koskee melko pientä matkustajajoukkoa.

Linjan 552 reittiosuutta Malmilta Maunulaan korvaa linja 553(K). Linjojen 552 ja 553 kuormitus Malmin ja Maunulan välillä on melko vähäistä, joten linjan 553 kapasiteetti on riittävä tällä välillä. Kaupunkiradan junista on vaihtomahdollisuus runkolinjalle 550 (Raide-Jokeri) Oulunkylässä. Runkolinja 550 toimii korvaavana yhteytenä linjalle 552 muun muassa Oulunkylän ja Huopalahden aseman sekä Oulunkylän ja Otaniemen välillä. Kaupunkiradan junista voi vaihtaa poikittaislinjoihin Pasilassa. Esimerkiksi runkolinja 510 (nyk. 551) tarjoaa korvaavan yhteyden Munkkiniemen, Kuusisaaren ja Lehtisaaren kautta Otaniemeen selvästi linjaa 552 tiheämmällä vuorovälillä. Linjan 552 kuormittunein reittiosuus on Eliel Saarisen tien ja Otaniemen välillä, missä jatkossa liikennöi linja 52 tiheällä vuorovälillä ja linjaa 552 laajemmilla liikennöintiajoilla.

Linja 56 Kalasatama (M)–Kumpula–Käpylä as.–Haaga–Kannelmäki

Linjan 56 nousijamäärät ovat kasvaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Asukas- ja työpaikkamäärät reitin vaikutuspiirissä erityisesti Kalasatamassa ja Postipuistossa kasvavat tulevina vuosina, joten kysynnän kasvu todennäköisesti jatkuu. Linjan reitti ei muutu, mutta linjan liikennöintiajat laajenevat ja vuorovälit tihenevät, jolloin esimerkiksi Käpylässä junaan vaihtaminen sujuvoituu.

Linja 57 Kontula (M)–Viikki–Käpylä–Ruskeasuo–Munkkivuori–Munkkiniemi

Linjan 57 reitti palvelee liikkumiskyselyn perusteella hyvin monien matkustustarpeita. Myös linjan kysyntä on kasvanut, mikä on näkynyt ajoittain täysinä busseina. Suunnitelmaluonnoksen perusvaihtoehdossa linjan 57 reitti säilyy nykyisenä, mutta linjan vuoroväliä tihennetään erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella. Olemme luonnostelleet linjalle 57 myös joitakin reittivaihtoehtoja, jotka voisivat parantaa linjan yhdistävyyttä entisestään tai nopeuttaa liikennöintiä.

Linja 59 Sompasaari–Kalasatama (M)–Pasila–Ruskeasuo–Pitäjänmäki as.–Konala

Jo nykyisin linjaparina toimivat linjat 50 ja 59 yhdistetään siten, että linjan 50 tarjonta siirretään linjalle 59. Lisäksi linjan 59 reittiä jatketaan Pitäjänmäentieltä Pitäjänmäen aseman ja Konalantien kautta Konalan pohjoisosaan Riukutien kääntöpaikalle. Muutoksen myötä linjasta 59 muodostuu runkolinjamaisen tiheä yhteys, joka yhdistää useita merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita.

Peruslinjat


Peruslinjat tarjoavat yhteyksiä hieman tiheän vuorovälin linjoja harvemmalla vuorovälillä, mutta kuitenkin päivittäin ja laajoilla liikennöintiajoilla. Kuten tiheän vuorovälin linjat, myös peruslinjat liikennöivät arkisin vähintään noin klo 5–23.30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin noin klo 6–23.30. Vuoroväli on ruuhka-aikoina noin 10–15 minuuttia, päiväsaikaan noin 15–20 minuuttia ja hiljaisimpina ajankohtina esimerkiksi viikonloppuaamuisin noin 30 minuuttia. Peruslinjat palvelevat alueita, jotka jäävät esimerkiksi säteittäisten ja poikittaisten pääreittien väliin tai hieman kauemmas pääreiteistä.

Peruslinjat 23, 55, 63 ja 506.
Peruslinjat 23, 55, 63 ja 506.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Linja 23 Rautatientori–Kallio–Pasila as.–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Pirkkola
(Korvaa osin myös linjan 51)

Nykyiset linjat 23 ja 51 yhdistyvät uudeksi linjaksi 23, jonka reitti kulkee linjan 23 nykyisen reitin mukaisesti Rautatientorilta Ilmalaan. Ilmalasta linjan reitti jatkuu uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Pirkkolaan. Linjan 23 uuden reitin myötä muodostuu vaihdoton yhteys Vanhan Maunulan alueelta Helsingin keskustaan. Linja 23 palvelee myös ruotsinkielisten koululaisten yhteyksiä Åshöjdens grundskolaan. Linjan 23 uusi reitti korvaa Ilmala–Maunula-välillä nykyisen linjan 50, jonka tarjonta siirtyy linjalle 59. Linja 23 liikennöi myös viikonloppuisin, jolloin yhteydet esimerkiksi Maunulasta ja postikeskuksen alueelta Pasilaan (muun muassa kauppakeskus Triplaan) paranevat.

Linjan 23 palvelu poistuu Ilmalan ja Ruskeasuon väliltä. Korvaavana yhteytenä Pasilasta Ilmalan kautta Ruskeasuolle toimii linja 59, jonka vuoroväli tihenee. Invalidisäätiön yhteys järjestetään linjalla 506, joka kulkee Ruskeasuolle Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun ja Mannerheimintien kautta.

Linja 55 Rautatientori–Kalasatama (M)–Arabia–Koskela–Oulunkylä as.

Linjan 55 reitti säilyy Rautatientorin ja Koskelan välillä nykyisenä, mutta linjan reittiä jatketaan Koskelasta Oulunkyläntien kautta Oulunkylään. Reittimuutoksella korvataan linjan 52 poistumista Arabian ja Oulunkylän väliltä.

Päätepysäkki voisi mahdollisesti sijoittua Oulunkylän torille tai esimerkiksi Kustaankartanon alueelle. Linjan liikennöintiaikoihin ja vuoroväleihin ei suunnitella merkittäviä muutoksia. Linja 55 tekee molemmissa suunnissa piston Koskelaan, missä reitti kiertää Juhana Herttuan tien lenkin. Reittimuutos parantaa liityntäyhteyksiä Koskelasta kaupunkiradan junille sekä runkolinjalle 550 (tuleva Raide-Jokeri). Myös paikalliset asiointimatkat esimerkiksi Oulunkylän terveysasemalle helpottuvat.

Linja 63 Kamppi–Ruskeasuo–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Paloheinä

Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Hakamäentien, Ilmalan aseman ja uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Paloheinään. Linja tarjoaa Maunulan ja Postipuiston alueelta yhdessä linjan 23 kanssa tiheän liityntäyhteyden Ilmalan asemalle. Lisäksi linja palvelee yhteyksiä muun muassa Meilahteen. Linjan reitti kulkee Vanhan Maunulan läpi Männikkötietä, jolloin kävelymatkat pysäkille lyhenevät Maunulan eteläosassa.

Linjan 63 reitti poistuu Etelä-Haagan itäreunalta Matkamiehentieltä ja Nuijamiestentieltä, missä korvaavia yhteyksiä tarjoavat Tunnelitietä ja Ilkantietä Haagan läpi kulkevat linjat 40, 41 ja 43 sekä Hämeenlinnanväylää kulkevat linja 42 ja lukuisat seutubussit.

Linja 506 Myllypuro (M)–Viikki–Arabia– Kumpula–Pasila as.–Laakso–Ruskeasuo (Invalidisäätiö)

Linjan 57 vuorovälin tihentyessä linjan 506 reitti siirretään Viikin alueella kulkemaan suoraan Latokartanonkaarta sekä Pihlajiston ja Viikinmäen kautta. Muutos parantaa poikittaisyhteyksiä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella sekä tarjoaa nykyistä paremmat yhteydet Viikin lähipalveluihin (muun muassa Prisma ja kirjasto).

Länsipäässä linjan 506 päätepysäkki siirtyy Meilahden sairaala-alueelta Ruskeasuolle Invalidisäätiön kääntöpaikalle. Järjestelyllä korvataan linjan 23 poistuminen Ruskeasuolta. Samalla muodostuu uusi vaihdoton yhteys Pasilasta Mannerheimintielle Laakson ja Meilahden pohjoisosaan. Pasilan suunnasta lähemmäs Meilahden sairaaloita pääsee jatkossa raitiolinjalla 7 sekä runkolinjoilla 500 (nyk. 58) ja 510 (nyk. 551).

Lähibussit


Pienkalustolla liikennöitävät lähibussilinjat täydentävät muun joukkoliikenteen palveluita esimerkiksi pienemmillä sivukaduilla tai alueilla, jotka jäävät pitkän kävelymatkan päähän joukkoliikenteen pääreiteistä. Lähibussilinjojen kysyntä painottuu esimerkiksi asiointi- ja koulumatkoihin, joten linjoja liikennöidään muuta joukkoliikennettä suppeammilla liikennöintiajoilla. Tärkeimmillä lähibussilinjoilla liikennöidään kuitenkin arkisin aamusta alkuiltaan asti sekä lauantaisin päiväsaikaan. Vähäisen kysynnän linjoilla liikennettä on yleensä arkisin päiväsaikaan. Vuoroväli lähibusseilla vaihtelee kysynnän mukaan 20 minuutista kahteen tuntiin.

Lähibussit 33, 36(K) ja 46.
Lähibussit 33, 36(K) ja 46.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Linja 33 Riistavuori–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Lähibussin 33 reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti siirtyy kulkemaan Ulvilantietä Munkkivuoren ympäri, jolloin linja toimii linjaa 52 korvaavana yhteytenä esimerkiksi Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. Linjan reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen sekä Huopalahden aseman läheltä. Linjaa 33 liikennöidään arkisin noin klo 7–19 sekä lauantaisin noin klo 9–18 pääosin 20 minuutin vuorovälillä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten esimerkiksi nykyistä huomattavasti paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren ostoskeskukselle.

Linja 36(K) Kannelmäki (Kaari)–Lassila–Pitäjänmäki as.–Konala–Malminkartano
Linja 46 Pirkkolan liikuntapuisto–Maununneva–Hakuninmaa–Kannelmäki (Kaari)

Nykyinen lähibussilinja 36 jaetaan kahtia Kannelmäen kohdalta siten, että liikennettä lisätään läntisellä reittiosuudella. Itäinen osuus reitistä saa linjanumeron 46, ja tällä osuudella reitti, vuoroväli ja liikennöintiajat säilyvät nykyisinä. Lisäksi linjan 36 reittiä jatketaan pohjoisessa Malminkartanoon asti. Reittimuutoksella ja lisääntyvällä tarjonnalla korvataan linjan 51 poistumista Malminkartanon ja Pohjois-Haagan väliltä. Linjan 36 lähdöistä puolet tekee Konalassa piston Riukutielle (linja 36) ja puolet Riihipellontielle (linja 36K). Ajoreitti Konalan keskiosassa muuttuu hieman. Linja 36 tarjoaa Malminkartanosta, Konalasta ja Pitäjänmäen pohjoisosasta nykyistä paremmat yhteydet kauppakeskus Kaareen, minne on keskittynyt paljon Luoteis-Helsingin palveluita. Linjan reitti kulkee myös Konalassa kauppakeskus Ristikon kautta.

Linjaa 36(K) liikennöidään arkisin noin klo 6–21.30 sekä lauantaisin noin klo 8–18.30. Vuoroväli on arkisin aamusta alkuiltaan asti noin 20 minuuttia sekä myöhemmin arki-iltaisin ja lauantaisin 30 minuuttia. Linjan vuorovälit mahdollistavat aikataulujen sovittamisen A-junien liikenteeseen, jolloin myös Konalan sivukaduilta muodostuu käyttökelpoinen liityntäyhteys junalle.

Linjan 51 poistumista Konalantieltä korvaa myös linja 59, jonka vuoroväli tihenee ja reitti pitenee Pitäjänmäentieltä Konalaan Riukutien kääntöpaikalle.

Poistuvat linjat


Linja 50
 • Yhdistyy linjaan 59
 • Korvaavat yhteydet Ilmala–Maunula-alueelle linjoilla 23 ja 63

Linja 51
 • Reitin eteläpää yhdistyy linjaan 23, korvaavia yhteyksiä Mäkelänkadun varresta Kallioon ratikalla 1
 • Reitin pohjoispää korvataan lähibussilinjalla 36(K) sekä linjan 59 jatkeella
 • Matkat Pohjois-Haagasta Kallioon muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Töölön kautta

Linja 552
 • Yhdistyy linjaan 52, korvaa käytetyimmän reittiosuuden Eliel Saarisen tieltä Otaniemeen
 • Malmilta Maunulaan korvaava yhteys linjalla 553
 • Kaupunkiradan junilta vaihtoyhteydet poikittaisille runkolinjoille Oulunkylässä ja Pasilassa


Linjan 57 reitin alavaihtoehdot


Linjan 57 yhdistävyyttä olisi mahdollista parantaa jatkamalla reittiä idässä Kontulan metroasemalta Mellunmäen metroasemalle (Vaihtoehto A) ja/tai lännessä Munkkivuoresta Leppävaaraan (Vaihtoehto B). Lisäksi reittiä olisi mahdollista nopeuttaa Viikissä liikennöimällä Tilanhoitajankaaren sijaan Latokartanonkaarta (Vaihtoehto C). Pohdimme vielä jatkosuunnittelussa, olisiko joku tai joitakin näistä vaihtoehdoista mahdollista toteuttaa esimerkiksi kustannusten tai terminaalien kapasiteetin puolesta.

Linjan 57 reitin alavaihtoehtoja.
Linjan 57 reitin alavaihtoehtoja.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Vaihtoehto A (Mellunmäen jatke)

Reitin jatkaminen Kontulan metroasemalta Kontulantietä Mellunmäen metroasemalle kytkisi linjan 57 runkolinjaan 570 (nyk. 562), joka aloittaa liikennöintinsä Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ja Lentoasemalle todennäköisesti syksyllä 2020. Reitin pidennys helpottaisi myös vaihtoyhteyksiä linjalta 57 Kontulantietä ajavalle runkolinjalle 560. Nykytilanteessa vaihtomatka Kontulassa on pitkä erityisesti vaihdettaessa linjalta 57 runkolinjalle 560 Vuosaaren suuntaan.

Vaihtoehto A lisäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 250 000 eurolla vuodessa.

Vaihtoehto B (Leppävaaran jatke)

Linja 57 voisi kääntyä idästä tullessaan Munkkivuoren ostoskeskuksen jälkeen Turunväylälle ja kulkea Perkkaan liittymän ja Etelä-Leppävaaran kautta Leppävaaran terminaaliin. Tällöin linja helpottaisi yhteyksiä Munkkivuoresta Espooseen sekä parantaisi Leppävaaran aluekeskuksen palveluiden sekä työ- ja opiskelupaikkojen saavutettavuutta Helsingin suunnasta. Leppävaara on myös merkittävä joukkoliikenteen vaihtopaikka. Ensi vuonna toteutettava vyöhykeuudistus todennäköisesti lisää matkustusta läntisen Helsingin ja Leppävaaran välillä, kun matkustamisen hinta laskee huomattavasti. Uudessa järjestelmässä matkan voi tehdä nykyisen seutulipun sijaan halvimmalla AB-vyöhykkeen lipulla.

Vaihtoehto B lisäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 800 000 eurolla vuodessa.

Vaihtoehto C (Viikin oikaisu)

Mikäli linja 57 ajaisi Viikissä suoraan Latokartanonkaarta, nopeutuisi matka arviolta noin 3–4 minuuttia suuntaansa nykyiseen reittiin nähden. Oikaisu nopeuttaisi Viikin läpi kulkevia pidempiä matkoja sekä matkoja Viikin vaihtopysäkeille ja Prismalle, mutta pidentäisi kävelymatkoja pysäkille Latokartanon eteläosissa. Toisaalta muutos vähentäisi bussiliikennettä kapealla Tilanhoitajankaarella, missä sitä on nykyisin hyvin tiheästi.

Vaihtoehto C vähentäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 170 000 eurolla vuodessa.

Linjastoluonnoksen tarkemmat kartat avautuvat karttaohjelmaan, kun klikkaat linkkiä. Tässä ohje karttaohjelman käyttöön.

Päivitys 16.11. klo 14:00: Olemme saaneet toiveita kartasta, jossa näkyisivät samassa kaikki linjastoluonnoksen linjat. Tästä linkistä avautuu PDF-kartta, jossa näkyvät kaikki linjat.


Miltä muutokset kuulostavat? Nyt on sinun mahdollisuutesi vielä vaikuttaa, joten kommentoi!

tiistai 13. marraskuuta 2018

Tervetuloa asukastilaisuuksiin!

Järjestämme kolme asukastilaisuutta, joissa esittelemme Helsingin poikittaisyhteyksistä tehtyä luonnosta. Suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä tilaisuuksissa.

Asukastilaisuudet


Ma 19.11.2018 kello 17:30-19:00 Helsingin yliopiston Metsätalo 2. krs. Sali 4, Unioninkatu 40, Helsinki

Ma 26.11.2018 kello 18:00-19:30 Munkkiniemen yhteiskoulun auditorio, Laajalahdentie 21, Helsinki

Ke 28.11.2018 kello 18:00-19:30 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion ruokala, Kuusikkotie 3, Helsinki

Tule asukastilaisuuteen kuulemaan suunnitelmista ja vaikuttamaan lopulliseen linjastoon!
Tule asukastilaisuuteen kuulemaan suunnitelmista ja vaikuttamaan lopulliseen linjastoon!
Tilaisuudet alkavat HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden esityksellä. Tämän jälkeen on varattu aikaa yhteiseen keskusteluun.

Linjastoluonnos tulee kommentoitavaksi myös tänne blogiin ennen tilaisuuksia eli oman mielipiteensä voi kertoa myös kommentoimalla blogiin.

keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!

Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa esimerkiksi: Miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen? Mitä kautta haluaisit saada lisätietoa? Miten voisimme kehittää asukasvuorovaikutusta ja viestintää?

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron arvoisia HSL:n lahjakortteja. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä.


Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.

maanantai 29. lokakuuta 2018

Vaihdoton yhteys vaihdolliseksi tai päinvastoin

Linjastosuunnitelmassa tavoitteena on parantaa tärkeiksi koettuja yhteyksiä, jotka hyödyttävät suuren joukon matkustustarpeita. Jotta muutamien tiheällä vuorovälillä ja laajoilla liikennöintiajoilla liikennöivien poikittaislinjojen muodostaminen olisi mahdollista, voi osa nykyisistä vaihdottomista matkoista muuttua vaihdollisiksi. Tiheiden vuorovälien ansiosta liikkuminen on kuitenkin sujuvaa, kun jatkoyhteyttä vaihtopaikassa ei tarvitse odottaa kauan. Pyrimme varmistamaan, että vaihdollinen yhteys palvelee hyvin.

Vaihdolliseksi saattaisi muuttua esimerkiksi linjan 51 nykyisin tarjoama yhteys Pohjois-Haagasta Kallioon tai linjan 552 nykyisin tarjoama yhteys Malmilta Otaniemeen.

Ensimmäisessä tapauksessa vaihtoehtona olisi kulkea esimerkiksi junalla Pohjois-Haagasta Pasilaan ja sieltä ratikalla 9 Kallioon tai bussilla 40 tai 43 Töölöön ja edelleen ratikalla 1, 3 tai 8 Kallioon. Kokonaismatka-aika olisi kutakuinkin sama kuin nykyisellä linjalla 51, ja yhteyksiä olisi tarjolla tiheällä vuorovälillä aamusta iltaan.

Reittioppaan vaihtoehtoiset reitit välille Pohjois-Haaga-Kallio.
Reittioppaan tarjoamia linjalle 51 vaihtoehtoisia reittejä välille Pohjois-Haaga–Kallio.
Jälkimmäisessä tapauksessa Malmilta Otaniemeen nopein yhteys kulkee keskustan kautta. Linjalla 552 matka-aika on noin 45 minuutin luokkaa, mutta junamatka Helsingin päärautatieasemalle, kävely Rautatientorin metroasemalle, metromatka ja kävely Aalto yliopiston metroasemalta vie kaikkinensa noin 35–40 minuuttia. Mikäli haluaa uudessa vyöhykejärjestelmässä välttää A-vyöhykkeen kautta kulkemista (matkustajalla on esimerkiksi BC-vyöhykkeen lippu), voi matkan tehdä junalla ja runkobussilinjalla 550 (ja tulevaisuudessa Raide-Jokerilla) Otaniemessä vaihtaen. Tällöin kokonaismatka-ajaksi Malmilta Otaniemeen tulee noin 45–50 minuuttia. Linjan 552 reitti kulkee A-vyöhykkeellä Munkkivuoressa, Munkkiniemessä ja Otaniemessä, eikä sillä siten voi matkustaa A-vyöhykkeen kautta kulkevaa matkaa pelkällä BC-lipulla. Näillä vaihdollisilla yhteyksillä matka-aika siis joko hieman pitenee tai lyhenee reitistä riippuen. Junat, metro ja runkolinja 550 kulkevat koko päivän tiheällä vuorovälillä, joten matkaan voi lähteä erityisemmin aikatauluja katsomatta, eikä jatkoyhteyttä tarvitse odotella pitkään. 

Reittioppaan vaihtoehtoiset reitit välille Malmi-Otaniemi.
Reittioppaan tarjoamia linjalle 552 vaihtoehtoisia yhteyksiä välille Malmi–Otaniemi.
Liikkumiskyselyssämme nousi selvästi esille, että Munkinseudulta Huopalahden aseman kautta Pohjois-Haagan ja Kannelmäen suuntaan kulkevalle linjalle voisi olla kysyntää. Ja linja voisi palvella monia tärkeitä yhteystarpeita, kuten koulumatkoja, liityntämatkoja erityisesti Huopalahden asemalle, asiointi- ja ostosmatkoja sekä vapaa-ajanmatkoja. Huomasimme myös nykyisten linjojen kuormitustietoja tutkiessamme, että linjan 552 busseissa on yleensä hyvin tilaa Malmilta Hämeenlinnanväylälle asti, ja bussit alkavat selvästi täyttyä Haagan puolella Huopalahden asemaa lähestyttäessä ja kaikkein täysimmillään bussit ovat Huopalahden aseman ja Munkkivuoren välillä. 

Olemmekin pohtineet suunnittelijoiden kesken, olisiko järkevää yhdistää linjojen 52 ja 552 liikenne yhdeksi tiheäksi, Huopalahden aseman kautta kulkevaksi linjaksi, jonka reitti kääntyisikin Munkkivuoren suunnasta tullessaan Eliel Saarisen tieltä pohjoiseen Kannelmäen suuntaan. Huopalahden asemalta itään Maunulan ja Oulunkylän suuntaan kun pääsee joka tapauksessa tiheällä vuorovälillä runkolinjalla 550 ja noin viiden vuoden päästä modernilla pikaratikalla. Tällä reittiosuudella linjojen 52 ja 552 nykyiset reitit olisivat täysin päällekkäiset. Kannelmäkeen kulkevalla reitillään linja 52/552 voisi mahdollisesti kulkea tiheällä 10 minuutin vuorovälillä myös keskipäivällä ja alkuillasta, ja hiljaisempinakin ajankohtina vuoroväli voisi olla tiheämpi kuin nykyisellä linjalla 52.  

Linjan 52/552 hahmoteltu uusi reitti Otaniemestä Kannelmäkeen.
Linjalle 52/552 hahmoteltu uusi reitti Otaniemestä Munkkiniemen, Munkkivuoren, Huopalahden aseman ja Pohjois-Haagan kautta Kannelmäkeen. Harmaat ympyrät kuvaavat aluetta, joka on enintään 400 metrin etäisyydellä linjan pysäkeistä.
Miltä nämä ajatukset kuulostavat? Jätä kommentti!


torstai 18. lokakuuta 2018

Missä asukastilaisuus pitäisi järjestää ja mihin kellonaikaan?

Pohdimme parhaillaan suunnittelijoiden kesken asukastilaisuuksien järjestämistä. Linjastosuunnitelmista on tavallisesti järjestetty asukastilaisuus (tai useita), jossa me suunnittelijat olemme esitelleet suunnitelmaluonnoksia ja paikalle tulleet asukkaat ovat voineet kertoa oman mielipiteensä ja esittää kysymyksiä.

Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen tiimoilta olemme miettineet, että tilaisuudet ajoittuisivat marraskuun loppupuolelle.

Nyt haluaisimme kuulla juuri sinun mielipiteesi! Missä sinun mielestäsi asukastilaisuus kannattaisi järjestää? Voit nimetä kaupunginosan tai kertoa jonkun tietyn paikan (esimerkiksi koulu, kirjasto, kulttuurikeskus), joka soveltuisi tällaiseen tilaisuuteen.

Entä mikä olisi sopiva ajankohta tilaisuudelle: keskellä päivää, iltapäivällä vai alkuillasta? Kerro meille kellonaikatoiveesi!

Missä asukastilaisuus kannattaisi järjestää ja milloin?
Mikä olisi hyvä paikka asukastilaisuudelle?

keskiviikko 17. lokakuuta 2018

Liikkumiskyselyn tuloksia osa 2

Liikkumiskyselyssä vastaajien oli mahdollista antaa vapaamuotoista palautetta. Kävimme kaikki vastaukset läpi ja poimimme niistä suunnittelutyön kannalta keskeisiä asioita. Monet asiat toistuivat useissa vastauksissa.

Yhteystoiveita


Monissa kommenteissa toivottiin jonkin tietyn yhteysvälin joukkoliikenneyhteyksien parantamista. Pidämme nämä ehdotukset mielessämme suunnittelutyön edetessä. Kaikkia toiveita emme todennäköisesti pysty toteuttamaan, mutta pyrimme parantamaan ainakin niitä tärkeiksi koettuja yhteyksiä, joilla voidaan vastata mahdollisimman suuren joukon matkustustarpeisiin. Jokin nykyisin vaihdoton yhteys saattaa samalla muuttua vaihdolliseksi, mutta pyrimme tällöinkin varmistamaan, että käyttöön jää hyvin palveleva vaihdollinen yhteys.

Liikkumiskyselyn vastauksissa esille nousseita yhteystarpeita esitettynä kartalla.
Liikkumiskyselyn vastauksissa esille nousseita yhteystarpeita.
Vahvimmin vastauksissa nousi esille tarve kehittää Huopalahden aseman kautta kulkevan Otaniemi–Lehtisaari–Munkkiniemi–Munkkivuori–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäki-käytävän liikennettä. Alueella kuljetaan esimerkiksi koulumatkoja molempiin suuntiin ja toisaalta Huopalahden asemalle kaivataan nykyistä parempaa yhteyttä sekä lännen että pohjoisen suunnasta. Samaan käytävään osuvat myös Munkkivuoren ostoskeskuksen ja kauppakeskus Kaaren palvelut. Alla on listattuna myös joitakin muita tärkeiksi koettuja kehittämiskohteita:

 • Haaga–Kallio-yhteys
 • Yhteydet Maunulasta Pasilaan erityisesti Triplan valmistuessa vuonna 2019
 • Yhteydet Konalasta Kannelmäkeen (Kaareen)
 • Pitäjänmäen asemalta jatkoyhteydet Konalan suuntaan
 • Ulvilantien yhteydet Munkkiniemeen (yhteys ratikkaan 4) ja Huopalahden asemalle
 • Vanhan Maunulan yhteydet Käpylän asemalle
 • Jonkin Viikintien poikittaislinjan siirtäminen kulkemaan Viikinmäen kautta

Yksittäisissä kommenteissa toivottiin myös parempia yhteyksiä esimerkiksi Metsälästä Meilahteen, Kannelmäestä Pirkkolan uimahallille ja Käpylästä Oulunkylän terveysasemalle.

Liikennöintiajat ja vuorovälit


Kommenteissa toivottiin yleisesti paljon parannuksia poikittaislinjojen vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin. Vain arkisin liikennöiville linjoille 50, 54, 56 ja 552 toivottiin viikonloppuliikennettä, arkisin ja lauantaisin kulkevalle linjalle 51 toivottiin sunnuntailiikennettä ja erityisesti linjoille 51, 52, 56, 57 ja 552 toivottiin tiheämpiä vuorovälejä.

On selvää, että käytettävissämme oleva rahoitus ei riitä siihen, että voisimme laajentaa useiden linjojen liikennöintiaikoja ja tihentää lähes kaikkien poikittaislinjojen vuorovälejä. Pyrimme kuitenkin löytämään ne potentiaaliset reittiosuudet ja linjat, joiden liikennöintiä voisi kehittää siihen suuntaan, että vuorovälit olisivat tiheät koko päivän ja bussit kulkisivat joka päivä aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Nykyisen liikenteen ongelmia


Vastauksissa nousi esille joitakin nykyisen liikenteen ongelmia, jotka muun muassa vaikuttavat liikennöinnin luotettavuuteen (erityisesti aikataulujen pitävyyteen). Nämä samat ongelmapaikat näkyvät myös ajoaikojen suurena hajontana bussien ajoaikamittauksissa, joiden perusteella aikataulut määritellään. Joukkoliikenteen sujuvuuden parantamisesta ongelmallisissa ruuhkapaikoissa tulemme käymään keskustelua Helsingin kaupungin kanssa. Osa ongelmista on ehkä ratkaistavissa melko pienilläkin toimenpiteillä, mutta joissakin paikoissa sujuvuuden parantaminen voi olla hyvin hankalaa ilman suuria kustannuksia.

Lapinmäentiellä, Koskelantiellä, Hermannin rantatiellä ja Asesepäntiellä bussit juuttuvat ajoittain ruuhkiin, mistä aiheutuu myöhästymisiä. Lisäksi eri puolilla kaupunkia rakennustyömaat aiheuttavat isompia ja pienempiä viivästyksiä. Myös matkan varrella tapahtuvien kuljettajanvaihtojen todettiin aiheuttavan satunnaista viivettä matkustamiseen. Tällaiset muutaman minuutin ylimääräiset viiveet saattavat johtaa esimerkiksi vaihtoyhteyksien katkeamiseen.

Muutamissa vastauksissa tuotiin esiin, että Latokartanossa Tilanhoitajankaarella on nykytilanteessa bussiliikennettä jo liiaksikin. Tämän takia toivottiin, että osa alueen bussiliikenteestä siirrettäisiin kulkemaan Latokartanonkaarta pitkin asuinalueen ja yliopistokampuksen pohjoispuolelta. Erityisesti linjojen 51 ja 52 osalta monissa vastauksissa toistui reittien hitaus. Usein matkan voi tehdä vaihdollisena nopeampaa reittiä kuin vaihdottomasti linjalla 51 tai 52.

Mitä mieltä sinä olet? Oliko kyselyn vastauksissa jotain yllättävää? Onko jotain jäänyt huomioimatta? Kerro meille!

torstai 11. lokakuuta 2018

Liikkumiskyselyn tuloksia osa 1

Helsingin poikittaislinjaston kehittämisen tueksi keräsimme lähtötietoja liikkumiskyselyllä, joka oli avoinna 19.9.–7.10. Kysely keräsi noin 5 000 vastaajaa, ja kartoille merkittiin lähes 25 000 kohdetta. Kiitos ahkerasta vastaamisesta kaikille! Seuraavassa esittelemme poimintoja kyselyn tuloksista.

Liikkumiskyselyyn vastanneiden merkitsemät kodit.
Vastaajien merkitsemät kodit
Saimme vastauksia varsin hyvin koko suunnittelualueelta, joskin vastaukset painottuivat suunnittelualueen länsiosaan Munkkivuori–Haaga-alueelle sekä suunnittelualueen keskelle Maunulaan. 

Kyselyyn vastanneiden merkitsemät työ- ja opiskelupaikat.
Vastaajien merkitsemät työ- ja opiskelupaikat
Kyselyyn vastanneiden työ- ja opiskelupaikat sijoittuvat Helsingin keskustan lisäksi muun muassa Vallilaan, Pasilaan, Pitäjänmäelle, Kumpulaan, Viikkiin, Meilahteen ja Otaniemeen.

Vuorovälit tärkein kehitettävä asia


Kyselyyn vastanneet pitivät vuorovälejä selvästi tärkeimpänä joukkoliikennetarjonnan kehittämiskohteena. Vastaavanlaisia tuloksia olemme saaneet muissakin yhteyksissä, ja myös kansainväliset kokemukset ovat olleet samansuuntaisia: tiheä vuoroväli mahdollistaa sujuvan liikkumisen joukkoliikenteellä siten, ettei liikkuminen ole ainakaan kovin merkittävästi aikatauluista riippuvaista. Muina tärkeinä asioina vastaajat pitivät vaihtojen toimivuutta ja aikataulujen luotettavuutta. 

Kyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät kehittämiskohteet.
Vastaajien mielestä tärkeimmät kehittämiskohteet
Kehitettävissä yhteysväleissä nousivat esille linjan 56 reitin varsi kokonaisuudessaan, linjan 57 reittiosuudet Viikistä Käpylään ja Käpylästä Munkkivuoreen sekä Munkkivuoren ja Munkkiniemen yhteydet Huopalahden asemalle. Linja 57 oli myös suosituin ehdokas uudeksi runkolinjaksi. Toiseksi suosituimmaksi runkolinjaehdokkaaksi kohosi linja 552, joka tarjoaa yhteyksiä muun muassa Munkkiniemen ja Huopalahden aseman välillä. 

Kyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät yhteysvälit, joita pitäisi kehittää.
Vastaajien mielestä tärkeimmät kehitettävät yhteysvälit

maanantai 1. lokakuuta 2018

Linjastosuunnitelmatyön suunnitteluperiaatteita ja tavoitteita

Mitkä ovat linjastosuunnitelmatyön tavoitteet? Mitä suunnitteluperiaatteita noudatamme HSL-liikenteessä? Näitä kysymyksiä olemme pohtineet Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen yhteydessä.

HSL-alueella yhtenäinen lipputuote mahdollistaa yhtenäisen joukkoliikenneverkon muodostumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaihdottomia yhteyksiä tarjoavien, mutta harvoin liikennöivien linjojen sijasta alueelle voidaan muodostaa joukkoliikenteen verkosto, jossa linjat ovat suhteellisen suoraviivaisia, liikennöivät tiheästi ja laajoilla liikennöintiajoilla. Tiheiden linjojen verkosto mahdollistaa sujuvan matkustamisen koko seudulla vaihdollisten yhteyksien avulla. Tätä suunnitteluperiaatetta noudatetaan koko HSL-liikenteessä.

Tavoitteena mahdollisimman sujuva liikkuminen solmupisteiden kautta


Tässä linjastosuunnitelmatyössä keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa joukkoliikenneverkoston poikittaissuuntaisia yhteyksiä siten, että verkostossa liikkuminen on mahdollisimman sujuvaa solmupisteiden kautta joka päivä aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Joukkoliikenteen runkoverkostossa on jo nykyisin säteittäiset pääyhteydet Helsingin keskustasta viuhkamaisesti itään, pohjoiseen ja länteen. Nämä säteittäiset pääyhteydet muodostuvat raskaasta raideliikenteestä (metro, lähijunat) sekä pääteiden suuntaisesta bussiliikenteestä.

Lähivuosina tulossa useita runkolinjoja


Ensimmäinen säteittäissuuntainen runkobussilinja 200 Helsingin keskustasta Pitäjänmäen ja Turuntien kautta Leppävaaraan ja Espoon keskukseen aloittaa liikennöintinsä syksyllä 2020. Säteittäisten pääyhteyksien välillä pääsee liikkumaan poikittaisliikenteellä, jossa yhteyksiä tarjoavat jo nykyisin runkolinjat 550 ja 560 sekä syksystä 2019 lähtien runkolinjoiksi 500 ja 510 muuttuvat linjat 58 ja 551. Linja 562 muuttuu runkolinjaksi 570 vuonna 2020. Nykyisistä runkolinjoista 550 muuttuu seudun ensimmäiseksi pikaraitiotielinjaksi arviolta vuonna 2023. Näiden runkoyhteyksien lisäksi joukkoliikenneverkko käsittää useita muita poikittaislinjoja, jotka liikennöivät harvemmalla vuorovälillä. Osa näistä linjoista myös liikennöi rajoitetummin kuin runkolinjat.

HSL:n poikittainen runkolinjasto kattaa jo monet keskeiset yhteydet 2020-luvun alkupuolella. Runkolinjojen väliin jää kuitenkin käytäviä, missä poikittainen liikenne ei ole yhtä tiheää kuin runkolinjoilla. Näitä käytäviä ovat esimerkiksi Viikki–Kontula, Koskelantie–Hakamäentie ja Metsäläntie. Tässä työssä pyrimme muodostamaan linjaston, joka mahdollistaisi poikittaisen joukkoliikenteen runkoverkon tihentämisen siten, että tiheästi kulkevia poikittaislinjoja liikennöisi Helsingissä parin kilometrin välein keskeisillä poikittaisväylillä.

Kuvattuna suunnittelualue ja Helsingin poikittaislinjaston keskeiset yhteystarpeet kartalla.
Suunnittelualue ja Helsingin poikittaislinjaston keskeiset yhteystarpeet.

Tavoitteena tiheät vuorovälit, laajat liikennöintiajat, helpot vaihdot 


Nyt tehtävässä poikittaislinjaston kehittämistyössä tavoitteena on muodostaa muutamiin keskeisiin poikittaisen joukkoliikenteen käytäviin tiheästi ja laajoilla liikennöintiajoilla palveleva linjasto, joka kulkee keskeisten vaihtopaikkojen kautta. Laajat liikennöintiajat tarkoittavat, että liikenne alkaa arkisin viimeistään noin klo 5 (la–su klo 6) ja jatkuu vähintään noin klo 23.30 asti. Tiheän vuorovälin osalta nyrkkisääntönä on 10 minuutin vuoroväli päiväsaikaan. Aikaisin aamulla, iltaisin ja sunnuntaisin vuoroväli voi olla hieman harvempi, mutta tavoitteena tällöinkin on enintään 15–20 minuutin vuoroväli.

Jotta muutamien tiheällä vuorovälillä ja laajoilla liikennöintiajoilla liikennöivien poikittaislinjojen muodostaminen olisi mahdollista, voi osa nykyisistä vaihdottomista matkoista muuttua vaihdollisiksi. Tiheiden vuorovälien ansiosta liikkuminen on kuitenkin sujuvaa, kun jatkoyhteyttä vaihtopaikassa ei tarvitse odottaa kauan. Tässä työssä keskeisiä vaihtopaikkoja ovat raideliikenteen asemat (esimerkiksi Kontula, Oulunkylä, Käpylä, Ilmala, Huopalahti ja Kalasatama) sekä bussiliikenteen solmukohdat (esimerkiksi Viikki, Käskynhaltijantie, Maunula, Koskelantien ja Mäkelänkadun risteys Käpylässä, Ruskeasuo, Eliel Saarisen tien, Aino Acktén tien ja Ilkantien risteys Haagassa sekä Munkkivuori ja Munkkiniemi).


PS. Liikkumiskyselyyn on tullut vajaan kahden viikon aikana jo yli 3800 vastausta! Mahtavaa, kiitos kaikille jo vastanneille! Jos et ole vielä kertonut mielipidettäsi, niin vielä ehdit 7.10. asti: https://app.maptionnaire.com/fi/4830/ .

keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Vastaa Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskyselyyn!

Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskysely on avattu
Helsingin poikittaislinjojen liikkumiskyselyyn voit vastata 7.10.2018 asti.
Olemme avanneet liikkumiskyselyn, jolla kartoitamme Helsingissä linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 vaikutusalueella kulkevien liikkumistottumuksia. Lisäksi toivomme saavamme ideoita linjastosuunnittelun tueksi.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/4830/ 

Liikkumiskyselyyn voit vastata 7.10.2018 asti. Kyselyyn voit vastata myös, vaikka et käyttäisi joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Käy siis vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista, joiden lähtö- tai määränpää on Helsingin alueella linjojen 51, 52, 56, 57 tai 552 vaikutusalueella. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista sekä mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä.

perjantai 7. syyskuuta 2018

Linjastosuunnitelmatyö on käynnistynyt!

Kartta poikittaislinjoista, joita tarkastellaan suunnittelutyössä
Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämistyössä tarkastellaan erityisesti linjoja 51, 52, 56, 57 ja 552.
Olemme HSL:ssä aloittaneet Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen 2020-luvun alun tilanteeseen. Työssä tarkastelemme erityisesti nykyisten poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja. Pohdimme myös, miten voisimme palvella matkustustarpeita entistä paremmin. Tavoitteena on tarjota tiheämpiä ja sujuvampia yhteyksiä, joita matkustajien olisi entistä helpompi käyttää. Toki joillekin matkustajille tämä voi tarkoittaa sitä, että tietystä yhteydestä saattaa tulla jatkossa vaihdollinen.

Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu alkuvuodesta 2019.

Miten juuri sinä voit vaikuttaa?


Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Luemme kaikki kommentit läpi, ja vastaamme selkeisiin kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoilla: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuteen. Kerromme näistä lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla!

Miten työ etenee?


Suunnittelutyö on alkanut tarpeellisten lähtötietojen keräämisellä. Työn lähtötiedoiksi selvitetään muun muassa ainakin linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 matkustajien nousu- ja poistumispysäkit, maankäytön (esimerkiksi palveluiden) sijoittuminen reittien varrelle sekä kartoitetaan tärkeimmät vaihtopaikat. Lähtötiedoiksi kerätään myös liikkumistietoja karttakyselyn avulla ja tehdään haastattelututkimusta busseissa.

Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta joukkoliikenneyhteyksiisi!