torstai 22. marraskuuta 2018

Kysymyksiä ja vastauksia linjastoluonnoksesta

Julkaisimme linjastoluonnoksen täällä blogissa viikko sitten. Keskustelu ja kommentointi on ollut vilkasta, kiitos siitä teille! Poimimme tähän kirjoitukseen blogikommenttien ja -kysymysten sekä ensimmäisen asukastilaisuuden perusteella eniten puhuttaneita asioita linjastoluonnoksesta sekä vastauksia kysymyksiin.

Miksi yhteys Kumpulasta Oulunkylän terveysasemalle linjalla 52 poistuu?


Linjan 52 nykyisellä reitillä kulkee melko vähän matkustajia, vähemmän kuin muilla Helsingin poikittaislinjoilla. Kumpulasta Oulunkylän suuntaan nousee linjalle 52 keskimäärin 2 matkustajaa / lähtö.
Linjastoluonnoksessa yhteys Kumpulasta Oulunkylään on vaihdollinen esimerkiksi Käpylän asemalla vaihtaen. Kumpulasta Käpylän asemalle pääsee linjalla 56, jonka vuoroväli tihenee. Pohdimme Kumpulan terveysasemayhteyden järjestämistä vaihdottomana vielä jatkosuunnittelussa saamamme palautteen perusteella.

Linjalla 51 on päässyt vaihtamatta moneen paikkaan. Miksi se poistuu?


Linja 51 on yksi Helsingin pisimmistä bussilinjoista, matka-aika on noin 50–70 minuuttia. Saamamme palautteen sekä ajoaikamittausten perusteella linja on epäluotettava, koska ajoajat vaihtelevat paljon, eivätkä bussit usein pysy aikataulussaan. Linjan 51 liikennöinti on pituudesta ja ajoaikojen vaihtelusta johtuen kallista, koska busseja ja kuljettajia tarvitaan paljon. Lisäksi linjan kuormitus vaihtelee paljon. Joillakin lähdöillä ja reittiosuuksilla matkustajia on paljon, mutta esimerkiksi Kallion alueella ja reitin pohjoispäässä bussit ovat usein varsin tyhjiä. Linjalla myös tehdään paljon sellaisia matkoja, jotka voisi tehdä muillakin samaa reittiä kulkevilla linjoilla, esimerkiksi Maunulasta Hämeenlinnanväylälle tai Pitäjänmäen asemalta Konalaan.

Vaihtoehtoisia yhteyksiä linjalle 51 tarjoavat muun muassa linjat 1, 3, 8, 9, 23, 36, 40, 56, 59 ja 550.
Vaihtoehtoisia yhteyksiä linjalle 51 tarjoavat muun muassa linjat 1, 3, 8, 9, 23, 36, 40, 56, 59 ja 550. 
Linjalle 51 on linjastoluonnoksen mukaisessa linjastossa paljon tiheitä korvaavia yhteyksiä muun muassa ratikoilla (erityisesti Kallion ja Alppiharjun alueella), junilla ja busseilla 56, 59 ja 550. Runkolinjabussin 550 korvaa 2020-luvun alkupuolella Raide-Jokeri-pikaratikka, jonka vaunuihin mahtuu kaksinkertainen määrä matkustajia nykyisiin runkolinjabusseihin verrattuna. Osalle nykyisen linjan 51 matkoista tulee tilalle korvaava vaihdoton yhteys: esimerkiksi Konalasta Vallilaan pääsee linjalla 59 ja Maunulasta Alppilaan linjalla 23.

Mitä tapahtuu linjalle 69?


Emme ole käsitelleet linjaa 69 tässä suunnitelmassa, mutta Raide-Jokerin rakentamisen myötä linjan reittiin joudutaan todennäköisesti tekemään pieni reittimuutos Oulunkylän alueella. Linjan 69 käyttämä ajoyhteys Käskynhaltijantieltä Mestarintielle tulee poistumaan, jolloin linjan reitti voisi siirtyä kulkemaan esimerkiksi Siltavoudintietä Mäkitorpantielle. Tällöin reitti palvelisi myös nykyistä paremmin yhteyksiä Käpylän suunnasta Oulunkylän terveysasemalle. Patolan alueen lähiyhteyksiä palvelee myös lähibussi 603. Mestarintien ajoyhteyden katkeaminen vaikuttaa todennäköisesti senkin reittiin, mutta pikkubussilla on mahdollista liikennöidä myös pienemmillä kaduilla, jolloin linja voi todennäköisesti edelleen tarjota yhteyden esimerkiksi Hirsipadontieltä Oulunkylän terveysasemalle ja Kottby lågstadieskolalle.

Linjan 69 mahdollinen reittimuutos Oulunkylässä, kun Mestarintien ajoyhteys katkeaa.
Linjan 69 mahdollinen reittimuutos Oulunkylässä, kun Mestarintien ajoyhteys katkeaa. 
Linjojen 69 ja 603 mahdollisten reittimuutosten osalta tulemme tekemään päätöksiä sitten, kun Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvät väliaikaiset ja pysyvät vaikutukset ja muutosten ajankohdat ovat tarkentuneet.

Miten Patolan ja Arabianrannan ruotsinkieliset koululaiset pääsevät jatkossa Kottby lågstadieskolalle, kun linja 52 ei enää kulje Käpylään?


Käpylässä sijaitseva Kottby lågstadieskola on Arabianrannan, Kumpulan, Käpylän, Koskelan, Oulunkylän ja Patolan alueen ruotsinkielisten koululaisten lähikoulu. Linjastoluonnoksessa yhteyksiä koululle tarjoaa Arabianrannan ja Oulunkylän suunnasta linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Linjan 55 koulua lähin pysäkki ”Taivaskallio” on noin 400 metrin päässä koulusta. Kumpulasta yhteyksiä tarjoaa nykyisellä reitillään linja 56, jonka vuoroväli tulee tihenemään. Lisäksi Oulunkylän suunnasta koululle pääsee linjalla 69 sekä lähibussilinjalla 603. Näiden reitteihin tulee kuitenkin todennäköisesti Raide-Jokerin rakentamisen vaikutuksesta muutoksia, kun Mestarintien ajoyhteys poistuu käytöstä (katso vastaus edelliseen kysymykseen).

Kottby lågstadieskolan koulumatkayhteyksiä palvelevat linjat 55, 56, 69 ja 603.
Kottby lågstadieskolan koulumatkayhteyksiä palvelevat linjat 55, 56, 69 ja 603. Linjan 69 reitti kulkee kartalla Oulunkylässä Mäkitorpantien ja Siltavoudintien kautta, minne reitti saattaa siirtyä Mestarintien ajoyhteyden sulkeutuessa. Myös linjan 603 reitti saattaa hieman muuttua Oulunkylässä. 

Miksi linja 63 poistuu Haagan itäreunalta?


Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Maunulasta uuden Postipuiston asuinalueen sekä Ilmalan aseman kautta Ruskeasuolle ja edelleen Mannerheimintietä Kamppiin. Uudella reitillä linja palvelee nykyistä paremmin yhteyksiä junille sekä tuo yhteydet uudelta asuinalueelta läntiseen kantakaupunkiin.

Nykyisellä reitillään linja 63 kulkee Haagassa kahden vilkkaan joukkoliikennereitin, Hämeenlinnanväylän ja Ilkantien–Tunnelitien–Kauppalantien välissä. Lisäksi reitti kulkee aivan asutuksen reunalla, mikä tarkoittaa sitä, että linjan 63 oma palvelualue Haagassa on hyvin pieni. Hämeenlinnanväylällä liikennöi Länsi-Vantaan suunnan seutubusseja tiheällä noin 5–10 minuutin vuorovälillä aamusta iltaan. Hämeenlinnanväylällä on pysäkit Pirkkolantien, Metsäläntien ja Kivihaan kohdalla. Tunnelitietä puolestaan kulkee keskustan suuntaan linja 40. Myös Metsäläntietä Hämeenlinnanväylälle kulkeva linja 43 palvelee osin samaa aluetta kuin linjan 63 nykyinen reitti.

300 metrin etäisyys Hämeenlinnanväylän sekä linjojen 40 ja 43 pysäkeiltä Haagassa.
300 metrin etäisyys Hämeenlinnanväylän sekä linjojen 40 ja 43 pysäkeiltä Haagassa. 
HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukaan toiseksi parhaalla neljän tähden palvelutason alueella (suurin osa Helsingistä on tätä aluetta) tavoite-etäisyys lähimmälle pysäkille on enintään 400 metrin matka linnuntietä ja maksimietäisyys 600 metriä. Haagassa 400 metrin tavoite-etäisyys täyttyy myös ilman linjaa 63. Suurin osa asukkaista on enintään 300 metrin etäisyydellä lähimmästä keskustan suunnan linjan pysäkistä.

Miten Vanhasta Maunulasta pääsee jatkossa Mäkelänkadulle?


Linjastoluonnoksessa Vanhan Maunulan joukkoliikenneyhteydet järjestetään nykyisten linjojen 50 ja 51 sijaan linjoilla 23 ja 63. Uudet linjat tarjoavat alueelta asukkaiden paljon toivomat vaihdottomat yhteydet keskustaan. Lisäksi reitit kulkevat pohjoisessa Maunulan keskustan kautta (muun muassa vaihto Raide-Jokeriin) sekä Ilmalan aseman kautta (muun muassa vaihto juniin). Linja 23 tarjoaa myös nykyistä paremmat yhteydet Maunulan alueelta Pasilaan.

Koska linjojen 23 ja 63 reitit kulkevat uuden Postipuiston alueen läpi, poistuu Vanhasta Maunulasta vaihdoton yhteys Mäkelänkadun suuntaan tai Mäkelänkadulle matkustaminen edellyttää kävelyä Pakilantien varteen linjojen 66 ja 67 pysäkille. Linjoilla 23 ja 63 muodostuu tiheä yhteys esimerkiksi Männikkötieltä Pakilantielle, jolloin vaihdollinen matka Mäkelänkadun suuntaan on sujuva.

Jäävätkö Ruskeasuon, Malminkartanon ja Koskelan sähköbussien latausasemat turhiksi?


HSL kokeilee yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa sähköbussiliikennettä linjoilla 23, 51 ja 55. Näitä koesähköbusseja varten on rakennettu latausasemat linjojen päätepysäkeille. HSL:n tavoitteena on lisätä sähköbussiliikennettä merkittävästi 2020-luvun aikana. Kalustoon, akkuihin ja lataukseen liittyvä teknologia kehittyy nopealla vauhdilla, joten on hyvin todennäköistä, että sähköbussiliikenne tulee laajentuessaan perustumaan osin erilaisiin ratkaisuihin kuin nyt koeliikenteen aikana on käytössä. Toisin sanoen, emme vielä tarkkaan tiedä, minkälaisiin teknisiin ratkaisuihin HSL-alueen sähköbussiliikenne tulee perustumaan esimerkiksi 5–10 vuoden päästä. On mahdollista, ettei nykyisille latausasemille ole tulevaisuudessa käyttöä, mutta on myös mahdollista, että niitä voidaan hyödyntää joko nykyisillä paikoillaan tai muualle siirrettyinä. Esimerkiksi akkujen kehittyessä voi olla mahdollista, että yön aikana tehty lataus riittää koko päivän ajaksi, jolloin busseja ei enää ole tarpeen ladata päätepysäkeillä päivän aikana.

Linjastoluonnosta voi kommentoida 9.12.2018 asti täällä blogissa.

Päivitys 23.11. klo 16:36: Asukastilaisuuksien esitysmateriaalin näet tästä.

keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Helsingin poikittaislinjaston luonnos kommentoitavana 9.12. asti!

Helsingin poikittaislinjaston kehittäminen on edennyt linjastoluonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella olemme laatineet linjastoluonnoksen, jota on mahdollista kommentoida sunnuntaihin 9.12.2018 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen vielä loppuvuoden aikana, minkä jälkeen pyrimme viimeistelemään linjastosuunnitelman alkuvuodesta 2019.

Poikittaislinjaston kehittämistyö on painottunut alueelle, missä nykytilanteessa liikennöivät linjat 51, 52, 56, 57 ja 552. Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa esitetään muutoksia joillekin muille linjoille, jotka liikennöivät suunnilleen Pasilan ja Kehä I:n välisellä alueella. Työssä keskeisenä tavoitteena on ollut löytää ne linjat ja reittiosuudet, joilla voidaan tarjota tiheät poikittaiset yhteydet myös ruuhka-aikojen ulkopuolella. Vastaavasti esitämme luonnoksessa joidenkin nykyisin vaihdottomien yhteyksien muuttamista vaihdollisiksi, jotta käytettävissämme oleva rahoitus riittää tärkeimmiksi arvioimiemme poikittaislinjojen liikennöimiseen tiheällä vuorovälillä joka päivä aamusta iltaan. Vaihdollisiksi muuttuvat yhteydet ovat pääosin melko vähän käytettyjä.

Linjastoluonnoksen laatimisessa olemme käyttäneet apuna muun muassa nykyisten bussilinjojen nousijamäärä- ja kuormitustietoja, ennustetietoja asukas- ja työpaikkamäärien muutoksesta sekä aiemmin syksyllä toteuttamamme liikkumiskyselyn vastauksia. Uusi linjasto voi tulla käyttöön aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella, mutta on mahdollista, että muutoksia porrastetaan eri vuosille esimerkiksi Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvien poikkeusjärjestelyiden takia. Pohdimme toteuttamisaikataulua sekä mahdollista vaiheistusta tarkemmin siinä vaiheessa, kun uusi linjasto on valmis.

Luonnos Helsingin poikittaislinjastosta 2020-luvun alkupuolella


Luonnoksessa lähtöoletuksena on ollut, että runkolinjat 500 (nyk. 58), 510 (nyk. 551), 550 ja 560 sekä linjat 54, 69 ja 553(K) liikennöivät, kuten nykyisin. Luonnoksessa olemme jakaneet linjat kolmeen ryhmään: tiheän vuorovälin linjat, peruslinjat ja Lähibussit. Luonnoksessa esitämme muutoksia linjojen 23, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 63, 506 ja 552 reitteihin ja/tai vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin. 

Tiheän vuorovälin linjat


Tiheän vuorovälin linjat liikennöivät arkisin noin klo 5–23.30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin noin klo 6–23.30. Päiväsaikaan tavoitteellinen vuoroväli on 10 minuuttia arkisin ja lauantaisin sekä 15 minuuttia sunnuntaisin. Ruuhka-aikoina vuoroväli on alle 10 minuuttia suurimman kysynnän linjoilla 57 ja 59. Tiheän vuorovälin linjat yhdistävät keskeisiä joukkoliikenteen vaihtopaikkoja, missä ne tarjoavat sujuvat vaihtoyhteydet esimerkiksi raideliikenteeseen ja runkobussilinjoille. Tiheän vuorovälin linjat palvelevat myös merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita sekä kouluja, oppilaitoksia ja asiointipaikkoja.

Tiheän vuorovälin linjat 52, 56, 57 ja 59.
Tiheän vuorovälin linjat 52, 56, 57 ja 59.
Avaa tästä tarkempi kartta. 

Linja 52 Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahti as.–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi
(Korvaa osittain myös linjan 552)

Linjat 52 ja 552 yhdistetään uudelle reitille Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkiniemeen, Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Liikkumiskyselyn perusteella sekä Kannelmäen ja Pohjois-Haagan että Munkkivuoren ja Munkkiniemen suunnasta on tarpeen saada nykyistä paremmat liityntäyhteydet Huopalahden asemalle, missä on mahdollista vaihtaa esimerkiksi lentokenttäjunaan. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä reitti kulkee suoraan Huopalahdentietä, kuten linja 552 nykyisin. Etelä-Haagassa linjan 52 on reitin kattavuuden ja vaihtoyhteyksien kannalta tärkeää kulkea Lapinmäentien ja Vihdintien kautta, mutta reitin sujuvuutta pitäisi saada parannettua nykyisestä esimerkiksi rajoittamalla Huopalahdentien ja Vihdintien välistä läpiajoa Lapinmäentiellä.

Uusi reitti palvelee hyvin myös koulumatkayhteyksiä esimerkiksi Kannelmäestä Munkkiniemeen ja Munkkivuoresta Etelä-Haagaan. Uusi reitti palvelee myös nykyistä paremmin Otaniemen työ- ja opiskeluyhteyksiä sekä liityntäyhteyksiä Munkinseudulta metron varteen. Uudessa, ensi vuonna käyttöön otettavassa vyöhykemallissa esimerkiksi matka Munkkiniemestä Ruoholahteen Aalto yliopiston asemalla metroon vaihtaen on saman hintainen kuin Kampin kautta matkustettaessa.

Linjalta 52 poistuu nykyinen reittiosuus Arabiasta Haagaan, mistä iso on runkolinjan 550 kanssa päällekkäistä. Arabia–Oulunkylä-välillä korvaavana yhteytenä on linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Arabiasta Kumpulan kautta Käpylään pääsee linjalla 506. Oulunkylän ja Haagan välillä korvaavana yhteytenä on runkolinja 550 (tuleva Raide-Jokeri). Linjan 52 bussit kulkevat nykyisellä reitillään ruuhka-aikoinakin melko tyhjinä, joten vaihdolliseksi muuttuva yhteys koskee melko pientä matkustajajoukkoa.

Linjan 552 reittiosuutta Malmilta Maunulaan korvaa linja 553(K). Linjojen 552 ja 553 kuormitus Malmin ja Maunulan välillä on melko vähäistä, joten linjan 553 kapasiteetti on riittävä tällä välillä. Kaupunkiradan junista on vaihtomahdollisuus runkolinjalle 550 (Raide-Jokeri) Oulunkylässä. Runkolinja 550 toimii korvaavana yhteytenä linjalle 552 muun muassa Oulunkylän ja Huopalahden aseman sekä Oulunkylän ja Otaniemen välillä. Kaupunkiradan junista voi vaihtaa poikittaislinjoihin Pasilassa. Esimerkiksi runkolinja 510 (nyk. 551) tarjoaa korvaavan yhteyden Munkkiniemen, Kuusisaaren ja Lehtisaaren kautta Otaniemeen selvästi linjaa 552 tiheämmällä vuorovälillä. Linjan 552 kuormittunein reittiosuus on Eliel Saarisen tien ja Otaniemen välillä, missä jatkossa liikennöi linja 52 tiheällä vuorovälillä ja linjaa 552 laajemmilla liikennöintiajoilla.

Linja 56 Kalasatama (M)–Kumpula–Käpylä as.–Haaga–Kannelmäki

Linjan 56 nousijamäärät ovat kasvaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Asukas- ja työpaikkamäärät reitin vaikutuspiirissä erityisesti Kalasatamassa ja Postipuistossa kasvavat tulevina vuosina, joten kysynnän kasvu todennäköisesti jatkuu. Linjan reitti ei muutu, mutta linjan liikennöintiajat laajenevat ja vuorovälit tihenevät, jolloin esimerkiksi Käpylässä junaan vaihtaminen sujuvoituu.

Linja 57 Kontula (M)–Viikki–Käpylä–Ruskeasuo–Munkkivuori–Munkkiniemi

Linjan 57 reitti palvelee liikkumiskyselyn perusteella hyvin monien matkustustarpeita. Myös linjan kysyntä on kasvanut, mikä on näkynyt ajoittain täysinä busseina. Suunnitelmaluonnoksen perusvaihtoehdossa linjan 57 reitti säilyy nykyisenä, mutta linjan vuoroväliä tihennetään erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella. Olemme luonnostelleet linjalle 57 myös joitakin reittivaihtoehtoja, jotka voisivat parantaa linjan yhdistävyyttä entisestään tai nopeuttaa liikennöintiä.

Linja 59 Sompasaari–Kalasatama (M)–Pasila–Ruskeasuo–Pitäjänmäki as.–Konala

Jo nykyisin linjaparina toimivat linjat 50 ja 59 yhdistetään siten, että linjan 50 tarjonta siirretään linjalle 59. Lisäksi linjan 59 reittiä jatketaan Pitäjänmäentieltä Pitäjänmäen aseman ja Konalantien kautta Konalan pohjoisosaan Riukutien kääntöpaikalle. Muutoksen myötä linjasta 59 muodostuu runkolinjamaisen tiheä yhteys, joka yhdistää useita merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita.

Peruslinjat


Peruslinjat tarjoavat yhteyksiä hieman tiheän vuorovälin linjoja harvemmalla vuorovälillä, mutta kuitenkin päivittäin ja laajoilla liikennöintiajoilla. Kuten tiheän vuorovälin linjat, myös peruslinjat liikennöivät arkisin vähintään noin klo 5–23.30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin noin klo 6–23.30. Vuoroväli on ruuhka-aikoina noin 10–15 minuuttia, päiväsaikaan noin 15–20 minuuttia ja hiljaisimpina ajankohtina esimerkiksi viikonloppuaamuisin noin 30 minuuttia. Peruslinjat palvelevat alueita, jotka jäävät esimerkiksi säteittäisten ja poikittaisten pääreittien väliin tai hieman kauemmas pääreiteistä.

Peruslinjat 23, 55, 63 ja 506.
Peruslinjat 23, 55, 63 ja 506.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Linja 23 Rautatientori–Kallio–Pasila as.–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Pirkkola
(Korvaa osin myös linjan 51)

Nykyiset linjat 23 ja 51 yhdistyvät uudeksi linjaksi 23, jonka reitti kulkee linjan 23 nykyisen reitin mukaisesti Rautatientorilta Ilmalaan. Ilmalasta linjan reitti jatkuu uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Pirkkolaan. Linjan 23 uuden reitin myötä muodostuu vaihdoton yhteys Vanhan Maunulan alueelta Helsingin keskustaan. Linja 23 palvelee myös ruotsinkielisten koululaisten yhteyksiä Åshöjdens grundskolaan. Linjan 23 uusi reitti korvaa Ilmala–Maunula-välillä nykyisen linjan 50, jonka tarjonta siirtyy linjalle 59. Linja 23 liikennöi myös viikonloppuisin, jolloin yhteydet esimerkiksi Maunulasta ja postikeskuksen alueelta Pasilaan (muun muassa kauppakeskus Triplaan) paranevat.

Linjan 23 palvelu poistuu Ilmalan ja Ruskeasuon väliltä. Korvaavana yhteytenä Pasilasta Ilmalan kautta Ruskeasuolle toimii linja 59, jonka vuoroväli tihenee. Invalidisäätiön yhteys järjestetään linjalla 506, joka kulkee Ruskeasuolle Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun ja Mannerheimintien kautta.

Linja 55 Rautatientori–Kalasatama (M)–Arabia–Koskela–Oulunkylä as.

Linjan 55 reitti säilyy Rautatientorin ja Koskelan välillä nykyisenä, mutta linjan reittiä jatketaan Koskelasta Oulunkyläntien kautta Oulunkylään. Reittimuutoksella korvataan linjan 52 poistumista Arabian ja Oulunkylän väliltä.

Päätepysäkki voisi mahdollisesti sijoittua Oulunkylän torille tai esimerkiksi Kustaankartanon alueelle. Linjan liikennöintiaikoihin ja vuoroväleihin ei suunnitella merkittäviä muutoksia. Linja 55 tekee molemmissa suunnissa piston Koskelaan, missä reitti kiertää Juhana Herttuan tien lenkin. Reittimuutos parantaa liityntäyhteyksiä Koskelasta kaupunkiradan junille sekä runkolinjalle 550 (tuleva Raide-Jokeri). Myös paikalliset asiointimatkat esimerkiksi Oulunkylän terveysasemalle helpottuvat.

Linja 63 Kamppi–Ruskeasuo–Ilmala as.–Postipuisto–Maunula–Paloheinä

Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Hakamäentien, Ilmalan aseman ja uuden Postipuiston asuinalueen kautta Maunulaan ja edelleen Paloheinään. Linja tarjoaa Maunulan ja Postipuiston alueelta yhdessä linjan 23 kanssa tiheän liityntäyhteyden Ilmalan asemalle. Lisäksi linja palvelee yhteyksiä muun muassa Meilahteen. Linjan reitti kulkee Vanhan Maunulan läpi Männikkötietä, jolloin kävelymatkat pysäkille lyhenevät Maunulan eteläosassa.

Linjan 63 reitti poistuu Etelä-Haagan itäreunalta Matkamiehentieltä ja Nuijamiestentieltä, missä korvaavia yhteyksiä tarjoavat Tunnelitietä ja Ilkantietä Haagan läpi kulkevat linjat 40, 41 ja 43 sekä Hämeenlinnanväylää kulkevat linja 42 ja lukuisat seutubussit.

Linja 506 Myllypuro (M)–Viikki–Arabia– Kumpula–Pasila as.–Laakso–Ruskeasuo (Invalidisäätiö)

Linjan 57 vuorovälin tihentyessä linjan 506 reitti siirretään Viikin alueella kulkemaan suoraan Latokartanonkaarta sekä Pihlajiston ja Viikinmäen kautta. Muutos parantaa poikittaisyhteyksiä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella sekä tarjoaa nykyistä paremmat yhteydet Viikin lähipalveluihin (muun muassa Prisma ja kirjasto).

Länsipäässä linjan 506 päätepysäkki siirtyy Meilahden sairaala-alueelta Ruskeasuolle Invalidisäätiön kääntöpaikalle. Järjestelyllä korvataan linjan 23 poistuminen Ruskeasuolta. Samalla muodostuu uusi vaihdoton yhteys Pasilasta Mannerheimintielle Laakson ja Meilahden pohjoisosaan. Pasilan suunnasta lähemmäs Meilahden sairaaloita pääsee jatkossa raitiolinjalla 7 sekä runkolinjoilla 500 (nyk. 58) ja 510 (nyk. 551).

Lähibussit


Pienkalustolla liikennöitävät lähibussilinjat täydentävät muun joukkoliikenteen palveluita esimerkiksi pienemmillä sivukaduilla tai alueilla, jotka jäävät pitkän kävelymatkan päähän joukkoliikenteen pääreiteistä. Lähibussilinjojen kysyntä painottuu esimerkiksi asiointi- ja koulumatkoihin, joten linjoja liikennöidään muuta joukkoliikennettä suppeammilla liikennöintiajoilla. Tärkeimmillä lähibussilinjoilla liikennöidään kuitenkin arkisin aamusta alkuiltaan asti sekä lauantaisin päiväsaikaan. Vähäisen kysynnän linjoilla liikennettä on yleensä arkisin päiväsaikaan. Vuoroväli lähibusseilla vaihtelee kysynnän mukaan 20 minuutista kahteen tuntiin.

Lähibussit 33, 36(K) ja 46.
Lähibussit 33, 36(K) ja 46.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Linja 33 Riistavuori–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Lähibussin 33 reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti siirtyy kulkemaan Ulvilantietä Munkkivuoren ympäri, jolloin linja toimii linjaa 52 korvaavana yhteytenä esimerkiksi Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. Linjan reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen sekä Huopalahden aseman läheltä. Linjaa 33 liikennöidään arkisin noin klo 7–19 sekä lauantaisin noin klo 9–18 pääosin 20 minuutin vuorovälillä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten esimerkiksi nykyistä huomattavasti paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren ostoskeskukselle.

Linja 36(K) Kannelmäki (Kaari)–Lassila–Pitäjänmäki as.–Konala–Malminkartano
Linja 46 Pirkkolan liikuntapuisto–Maununneva–Hakuninmaa–Kannelmäki (Kaari)

Nykyinen lähibussilinja 36 jaetaan kahtia Kannelmäen kohdalta siten, että liikennettä lisätään läntisellä reittiosuudella. Itäinen osuus reitistä saa linjanumeron 46, ja tällä osuudella reitti, vuoroväli ja liikennöintiajat säilyvät nykyisinä. Lisäksi linjan 36 reittiä jatketaan pohjoisessa Malminkartanoon asti. Reittimuutoksella ja lisääntyvällä tarjonnalla korvataan linjan 51 poistumista Malminkartanon ja Pohjois-Haagan väliltä. Linjan 36 lähdöistä puolet tekee Konalassa piston Riukutielle (linja 36) ja puolet Riihipellontielle (linja 36K). Ajoreitti Konalan keskiosassa muuttuu hieman. Linja 36 tarjoaa Malminkartanosta, Konalasta ja Pitäjänmäen pohjoisosasta nykyistä paremmat yhteydet kauppakeskus Kaareen, minne on keskittynyt paljon Luoteis-Helsingin palveluita. Linjan reitti kulkee myös Konalassa kauppakeskus Ristikon kautta.

Linjaa 36(K) liikennöidään arkisin noin klo 6–21.30 sekä lauantaisin noin klo 8–18.30. Vuoroväli on arkisin aamusta alkuiltaan asti noin 20 minuuttia sekä myöhemmin arki-iltaisin ja lauantaisin 30 minuuttia. Linjan vuorovälit mahdollistavat aikataulujen sovittamisen A-junien liikenteeseen, jolloin myös Konalan sivukaduilta muodostuu käyttökelpoinen liityntäyhteys junalle.

Linjan 51 poistumista Konalantieltä korvaa myös linja 59, jonka vuoroväli tihenee ja reitti pitenee Pitäjänmäentieltä Konalaan Riukutien kääntöpaikalle.

Poistuvat linjat


Linja 50
  • Yhdistyy linjaan 59
  • Korvaavat yhteydet Ilmala–Maunula-alueelle linjoilla 23 ja 63

Linja 51
  • Reitin eteläpää yhdistyy linjaan 23, korvaavia yhteyksiä Mäkelänkadun varresta Kallioon ratikalla 1
  • Reitin pohjoispää korvataan lähibussilinjalla 36(K) sekä linjan 59 jatkeella
  • Matkat Pohjois-Haagasta Kallioon muuttuvat vaihdollisiksi esimerkiksi Töölön kautta

Linja 552
  • Yhdistyy linjaan 52, korvaa käytetyimmän reittiosuuden Eliel Saarisen tieltä Otaniemeen
  • Malmilta Maunulaan korvaava yhteys linjalla 553
  • Kaupunkiradan junilta vaihtoyhteydet poikittaisille runkolinjoille Oulunkylässä ja Pasilassa


Linjan 57 reitin alavaihtoehdot


Linjan 57 yhdistävyyttä olisi mahdollista parantaa jatkamalla reittiä idässä Kontulan metroasemalta Mellunmäen metroasemalle (Vaihtoehto A) ja/tai lännessä Munkkivuoresta Leppävaaraan (Vaihtoehto B). Lisäksi reittiä olisi mahdollista nopeuttaa Viikissä liikennöimällä Tilanhoitajankaaren sijaan Latokartanonkaarta (Vaihtoehto C). Pohdimme vielä jatkosuunnittelussa, olisiko joku tai joitakin näistä vaihtoehdoista mahdollista toteuttaa esimerkiksi kustannusten tai terminaalien kapasiteetin puolesta.

Linjan 57 reitin alavaihtoehtoja.
Linjan 57 reitin alavaihtoehtoja.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Vaihtoehto A (Mellunmäen jatke)

Reitin jatkaminen Kontulan metroasemalta Kontulantietä Mellunmäen metroasemalle kytkisi linjan 57 runkolinjaan 570 (nyk. 562), joka aloittaa liikennöintinsä Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ja Lentoasemalle todennäköisesti syksyllä 2020. Reitin pidennys helpottaisi myös vaihtoyhteyksiä linjalta 57 Kontulantietä ajavalle runkolinjalle 560. Nykytilanteessa vaihtomatka Kontulassa on pitkä erityisesti vaihdettaessa linjalta 57 runkolinjalle 560 Vuosaaren suuntaan.

Vaihtoehto A lisäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 250 000 eurolla vuodessa.

Vaihtoehto B (Leppävaaran jatke)

Linja 57 voisi kääntyä idästä tullessaan Munkkivuoren ostoskeskuksen jälkeen Turunväylälle ja kulkea Perkkaan liittymän ja Etelä-Leppävaaran kautta Leppävaaran terminaaliin. Tällöin linja helpottaisi yhteyksiä Munkkivuoresta Espooseen sekä parantaisi Leppävaaran aluekeskuksen palveluiden sekä työ- ja opiskelupaikkojen saavutettavuutta Helsingin suunnasta. Leppävaara on myös merkittävä joukkoliikenteen vaihtopaikka. Ensi vuonna toteutettava vyöhykeuudistus todennäköisesti lisää matkustusta läntisen Helsingin ja Leppävaaran välillä, kun matkustamisen hinta laskee huomattavasti. Uudessa järjestelmässä matkan voi tehdä nykyisen seutulipun sijaan halvimmalla AB-vyöhykkeen lipulla.

Vaihtoehto B lisäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 800 000 eurolla vuodessa.

Vaihtoehto C (Viikin oikaisu)

Mikäli linja 57 ajaisi Viikissä suoraan Latokartanonkaarta, nopeutuisi matka arviolta noin 3–4 minuuttia suuntaansa nykyiseen reittiin nähden. Oikaisu nopeuttaisi Viikin läpi kulkevia pidempiä matkoja sekä matkoja Viikin vaihtopysäkeille ja Prismalle, mutta pidentäisi kävelymatkoja pysäkille Latokartanon eteläosissa. Toisaalta muutos vähentäisi bussiliikennettä kapealla Tilanhoitajankaarella, missä sitä on nykyisin hyvin tiheästi.

Vaihtoehto C vähentäisi liikennöintikustannuksia arviolta noin 170 000 eurolla vuodessa.

Linjastoluonnoksen tarkemmat kartat avautuvat karttaohjelmaan, kun klikkaat linkkiä. Tässä ohje karttaohjelman käyttöön.

Päivitys 16.11. klo 14:00: Olemme saaneet toiveita kartasta, jossa näkyisivät samassa kaikki linjastoluonnoksen linjat. Tästä linkistä avautuu PDF-kartta, jossa näkyvät kaikki linjat.


Miltä muutokset kuulostavat? Nyt on sinun mahdollisuutesi vielä vaikuttaa, joten kommentoi!

tiistai 13. marraskuuta 2018

Tervetuloa asukastilaisuuksiin!

Järjestämme kolme asukastilaisuutta, joissa esittelemme Helsingin poikittaisyhteyksistä tehtyä luonnosta. Suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä tilaisuuksissa.

Asukastilaisuudet


Ma 19.11.2018 kello 17:30-19:00 Helsingin yliopiston Metsätalo 2. krs. Sali 4, Unioninkatu 40, Helsinki

Ma 26.11.2018 kello 18:00-19:30 Munkkiniemen yhteiskoulun auditorio, Laajalahdentie 21, Helsinki

Ke 28.11.2018 kello 18:00-19:30 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion ruokala, Kuusikkotie 3, Helsinki

Tule asukastilaisuuteen kuulemaan suunnitelmista ja vaikuttamaan lopulliseen linjastoon!
Tule asukastilaisuuteen kuulemaan suunnitelmista ja vaikuttamaan lopulliseen linjastoon!
Tilaisuudet alkavat HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden esityksellä. Tämän jälkeen on varattu aikaa yhteiseen keskusteluun.

Linjastoluonnos tulee kommentoitavaksi myös tänne blogiin ennen tilaisuuksia eli oman mielipiteensä voi kertoa myös kommentoimalla blogiin.

keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!

Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa esimerkiksi: Miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen? Mitä kautta haluaisit saada lisätietoa? Miten voisimme kehittää asukasvuorovaikutusta ja viestintää?

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron arvoisia HSL:n lahjakortteja. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä.


Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.