perjantai 1. maaliskuuta 2019

Vaikutusten arvioinnin tuloksia

Esittelemme tässä postauksessa vaikutusten arvioinnin tuloksia. Vaikutusten arviointi on tehty Helsingin poikittaislinjaston luonnoksen toisesta versiosta ja tarkasteluvuotena on 2025. Linjastomuutosten vaikutuksia on arvioitu seuraavista näkökulmista: matkustajien aikasäästöt, saavutettavuus sekä vaikutus matkustajamääriin ja kulkumuoto-osuuteen.

Linjastosuunnitelmaluonnoksessa on pyritty runkolinjamaiseen linjastoon. Vaikutusten arviointia varten linjat 57 ja 59 on muutettu runkolinjoiksi.

Saavutettavuuden sekä liikkumiskäyttäytymisen muutosta on arvioitu HSL:n laatiman työssäkäyntialueen henkilöliikenteen ennustemallin (HELMET 3.0) avulla. Liikenne-ennustemalli perustuu Helsingin seudulla tehtyjen liikkumistutkimuksien tuloksiin ja siinä mallinnetaan matkojen määrä, ajankohta, kulkutavan valinta sekä matkojen suuntautuminen. Liikennemalli on laadittu nykytilanteen pohjalta seudun joukko- ja ajoneuvoliikenteen vaikutusten seudulliseen tarkasteluun.

Vuoromäärien muutos aamuruuhkassa 


Linjastoluonnoksen mukaan lisää vuoroja tulee Pohjois-Pasilan, Ilmalan, Kannelmäen ja Konalantien alueille. Vuoromääriä vähenee merkittävästi erityisesti Pirkkolassa, Maunulassa ja Oulunkylässä.

Kartalla on esitetty erot vuoromäärissä aamuhuipputuntina.
Vuoromäärien erotus aamuhuipputuntina. Vihreä kuvaa vuoromäärien lisääntymistä ja punainen vähenemistä.

Muutokset matkustajamäärissä


Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukainen linjasto parantaa joukkoliikenteen kokonaispalvelutasoa, ja Helsingin seudulla tehtäisiin vuorokaudessa noin 1200 joukkoliikennematkaa enemmän kuin nykylinjastolla. Uudet joukkoliikenteen matkat siirtyvät joukkoliikenteen käyttöön tasaisesti autoilusta sekä kävellen ja pyöräillen tehdyistä matkoista. 

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden muutokset ovat suhteellisen pieniä, mutta joukkoliikennekäytävien ja -linjojen kuormituksissa erot ovat merkittäviä.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat erityisesti runkolinjojen 57 ja 59 reiteillä. Matkustajamäärät vähenevät Pirkkola–Pukinmäki-vyöhykkeellä. Runkolinjan 59 suosio vähentää hiukan junaliikenteen matkustajamääriä Leppävaaran kaupunkiradalla ja kehäradalla. Sen sijaan pääradalla matkustajamäärä kasvaa, muttei kovin merkittävästi.

Kartalla on esitetty joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset aamuhuipputuntina.
Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset aamuhuipputuntina. Vihreä kuvaa matkustajamäärien lisääntymistä ja punainen vähenemistä.

Saavutettavuuden muutokset alueittain


Vaikutusten arvioinnissa saavutettavuutta on tarkasteltu keskimäärin alueittain. Alueiden keskimääräinen saavutettavuus huomioi alueelta lähtevien matkojen suuntautumisen eri kohteisiin ja matka-ajoissa tapahtuvat muutokset näiden kohteiden välillä. 

Matka-aikaa on mitattu painotetulla matka-ajalla, joka huomioi matkan eri osavaiheiden painotukset ja eri kulkutapojen laatu- ja luotettavuuserot siten, kun käyttäjät painottavat niitä valinnoissaan. Matka-ajan lisäksi se kuvaa siis myös joukkoliikenteen palvelutason muutoksia. Etenkin runkolinjoilla liikennöinnin oletetaan olevan luotettavampaa avorahastuksen, liikennevaloetuuksien ja harvemman pysäkkivälin takia.

Keskimäärin suurimmat aikahyödyt linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaisessa tilanteessa saavutetaan linjojen 57 ja 59 varrella. Keskimäärin matka-ajat lyhenevät erityisesti Konalassa, Malminkartanossa, Huopalahdessa ja Viikinmäessä. Myös linjan 56 vuorovälin tihennys on havaittavissa aikahyötyinä. Lisäksi matka-ajat lyhenevät Pohjois-Pasilassa, Latokartanossa, Huopalahdessa, Kannelmäessä ja Käpylässä.

Matka-ajat puolestaan pitenevät erityisesti Pirkkola–Maunula–Paloheinä–Pukinmäki-vyöhykkeellä. Matka-aikojen pidentyminen on noin minuutin luokkaa. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, niin matka-aikojen muutokset keskimäärin eivät millään alueella ole edes kahta minuuttia. Pirkkolan, Maunulan ja Paloheinän alueella muutos johtunee linjojen siirtämisestä Pohjois-Pasilan kautta kulkevalle hiukan hitaammalle reitille. Pukinmäessä ja Oulunkylässä taas vuoromäärät vähentyvät. Myös Kontulassa on alueittain pieniä matka-aikojen pitenemisiä, mitkä johtuvat linjan 57 harvemmasta pysäkkivälistä.

Kartalla esitetty keskimääräinen matka-ajan muutos alueittain.
Keskimääräinen matka-ajan muutos alueittain. Vihreällä kuvattuna alueet, joiden saavutettavuus paranee.
Saavutettavuuden muutoksista voidaan johtaa myös matkustajien aikasäästöt joukkoliikennematkojen keskimääräisten aikakustannusten avulla. Edellä esitetyt muutokset keskimääräisissä matka-ajoissa ja palvelutasossa on arvotettu keskimääräisen aikakustannuksen ja matkamäärien avulla. Matka-aikasäästön arvona on käytetty 8,94 euroa/tunti/henkilö ja vuosilaajennuskertoimena on 300 päivää vuodessa.

Linjastosuunnitelmaluonnoksen mukaiset muutokset tuottavat aikakustannusten avulla arvioituna noin 2,7 miljoonan euron aika- ja palvelutasohyödyt vuodessa. Hyödyt kohdistuvat alueittain samoin kuin keskimääräisen matka-ajan muutokset, mutta ne on painotettu alueelta lähtevien matkustajien määrällä.

Kartalla on esitetty aika- ja palvelutasohyötyjen kohdistuminen.
Aika- ja palvelutasohyötyjen kohdistuminen. 
Mitä mieltä olet tuloksista? Kommentoi postaukseen!

15 kommenttia:

 1. No enpä löytänyt mitään Vuosaareen. Kovasti odotan suoraa yhteyttä lentokentälle!

  VastaaPoista
 2. HSL, isosti päätätte ihmisten elämästä. Pari vuotta sitten olin tilanteen edessä muuttaa asuntoa. Loppuelämän kodin sijaintia miettiessä hyvin tärkeänä kriteerinä oli joukkoliikenne yhteydet. Halusin hyvät yhteydet paikkoihin missä asioin/harrastan/vierailen ym. ym. Valitsin ihanan asunnon Etelä-Haagan itälaidalla josta on muodostunut minulle rakas koti. En pahimmassa painajaisessa voinut kuvitella että täältä (alueelta) poistetaan joukkoliikenne. Nyt käytän päivittäin busseja 63 ja 52. Tulevaisuudessa vietän luultavasti aikaani (yksin) ihanassa kodissani. Liikun nyt jo kohtuullisen huonosti, tuskin tulevaisuudessa se asia tulee paranemaan. Huomioitte varmasti päätöksiä tehdessä myös miten ratkaisut eristää pahimmillaan ihmisiä yksin oloon ja mitä siitä sitten taas seuraa.

  VastaaPoista
 3. Tuhoatte Etelä-Haagan joukkoliikenteen, tuhannet kiitokset siitä.

  VastaaPoista
 4. Linja 53 on tervetullut uudistus. Edelleen ihmettelen linja 52 muuttamista kulkemaan toista reittiä.
  Kertokaa, miten matkustan viikonloppuisin:
  1. Arabianrannasta Maunulan uurnalehtoon
  2. Arabianrannasta Haagan ammattikouluun
  3. Arkisin Arabianrannasta Haagan ammattikouluun

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 1. 71 viikinmäkeen ja vaihto 550:aan
   2. ja 3. 56 kumpulan kampuksen pysäkiltä

   Poista
 5. Miksi ainoa suora yhteys pohjoisesta (51) Keskustan itäiseen osaan Kallioon ja Hakaniemeen täytyy kokonaan lopettaa. Jos nyt liian kallis niin harventakaa vuorovälejä ja säilyttäkää yhteys!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Exactly that was my thought.... Stupid decision...

   Poista
 6. Melkoinen analyysi. Uskallan epäillä että mallinnuksessa ei nyt ihan kaikki ole kohdillaan. Etelä-Haagan itäosat on merkattu analyysissä hyötyjiksi niin Aika- ja palvelutason sekä keskimääräisen matka-ajan kategorioissa. Silti vuoromäärissä Etelä-haaga on suurimpia häiviäjiä tässä analyysissä.

  Miten mallinuksesta voidaan saada tulos siten, että kaikki julkisen liikenteen linjat poistetaan alueelta ja silti muutos olisi positiivinen alueelle? Suosittelisin rajaamaan mallinnuksessa hyötykarttojen positiivisten vaikutusten etäisyydet hiukan lyhyemmälle matkalle, jolloin mallinnuksen lopputulos voisi edes näyttää siltä miltä sen pitäisi näyttää.

  VastaaPoista
 7. LInjat 57 ja 59 runkolinjoiksi ehdottomasti. Mutta Kalasatamasta On päästävä Maunulaan ja malmille, suorilla linjoilla, kun kalastama on nyt jo ja tulevaisuudessakin suuri työpaikka alueita Pasilan kanssa.

  VastaaPoista
 8. Etelä-Haagan julkisia liikenneyhteyksiä karsittiin rajusti jälleen kerran ja suunnitelmista päätellen sama politiikka jatkuu tulevaisuudessakin. Linjojen 63 ja 52 siirtäminen muualle on erittäin valitettava heikennys alueen liikennepalveluihin. Nyt poistettiin kertaheitolla toimivat julkiset yhteydet esim. Pirkkolan uimahalliin, Plotille ja Maunulan uurnalehtoon aina Paloheinään asti, sekä Munkkivuoren ja Munkkiniemen suuntaan.

  Etelä-Haaga sijaitsee liikenteen solmukohdassa keskeisellä paikalla ja monet kulkureitit risteävät alueella. Viime aikoina julkiset liikenneyhteydet on kuitenkin pyritty siirtämään alueen laidoille, (vaikka ihmiset asuvat edelleen alueen keskellä), tai jopa kokonaan pois alueelta. Ymmärrän, että tällä liikennepolitiikalla pyritään palvelemaan paremmin pääkaupunkiseudun laajempia alueellisia yhteyksiä, mutta samalla heikennetään merkittävästi Etelä-Haagalaisten yhteyksiä. Alueella on kuitenkin totuttu käyttämään laajasti julkista liikennettä ja moni on jopa muuttanut alueelle hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Alueella asuu myös paljon ikäihmisiä ja mm. heille matkustusaikojen (vähintään) tuplaantuminen ja 500-1500 metriä lisää kävelyä sekä yhteyksien muuttuminen vaihdollisiksi voivat olla lyhyehköillä asiointimatkoilla ylivoimaisia esteitä.

  Vaikka jonkinlaiset yhteydet edelleenkin teoriassa olisi, niin muutokset ovat käytännössä kuitenkin niin merkittäviä, että saavat ainakin minut harkitsemaan vakavasti vaihtoehtoisia kulkutapoja. Todennäköisesti tämäkin asia on kuitenkin ollut suunnittelijöiden tiedossa, mutta on tietoisesti valittu linja, jolla heikennetään joidenkin alueiden palveluita, jotta saadaan kustannustason nousematta paremmat yhteydet pitkänmatkalaisille.

  No, kaikkeen tottuu aikanaan ja myös omia valintoja voi tehdä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. LInja 33 pitäisi muuttaa kulkemaan Linja 52 vanhaa reittiä munkkiniemestä elil saarisen tielle.

   Poista
 9. Miksi juuri ulvilantien lenkillä pitää vähentää vuoromääriä?

  Päinvastoin vuoromäärää pitää lisätä ja laittaa koko ulvilantien lenkki joukkoliikenteelle soveltuvaksi, kun nyt ei bussit ei pääse kulkemaan kun ne aluepysäköinti systeemi on vaikeuttanut bussien kulkua, autojen pysäköityessä suojatien eteen ja taakse estäen bussien kulkua pahasti. kun tämä asia on ratkaistu niin linjan 52 ulvilantien osuus on ratkaistu ja sen jälkeen tullaan ihan varmasti näkemään että linja 52 tulee saapumaan määränpäähänsä paljon aikaisemmin kuin jos linja 52 laitetaan kulkemaan huopalahdentietä joka on 24h/7pv ihan tukossa turunväylän takia.

  Harkitkaa Ulvilantien muuttamista joukkoliikenteeseen soveltuvaksi ja läpiajokieltoa (sallittua talinrantaan ja ulvilantien varren kiinteistöihin, ulvilantien sivuteiden kiinteistöihin, munkivuoren ostoskeskukseen ja huoltoasemille) molemmista päistä.

  VastaaPoista
 10. Jos 52:a siirretään kulkemaan suoraan Huopalahden asemalta pohjoiseen, eli Eliel Saarisen tietä ja Näyttelijäntietä pitkin Kannelmäkeen, merkitsee se sitä, että sekä Pohjois-Haaga että ”Etelä-Kannelmäki” saavat nopean ja tiheän yhteyden Huopalahden asemalle (41 sekä uuden 52 muodossa). Näin ollen nämä seudut eivät enää ole riippuvaisia busseista 40 ja 43 keskustaan mentäessä, vaan pystyvät matkustamaan sinne helpon ja nopean vaihdon kautta Huopalahden asemalla, joka sijaitsee näitä alueita sekä lähellä että helposti saavutettavissa. Kun Haagan torin alueelta samalla viedään kokonaan pois bussi 63, sekä alueen läheltä myös siirretään se 52 juuri Pohjois-Haagaan ja Kannelmäkeen, on mielestäni siirrettävä bussi 43 kulkemaan läpi koko Haagan, eli samaa reittiä kuin bussia 40. Pohjois-Haagalaisten sekä Kannelmäkeläisten nopein reitti tulee uudistuksen jälkeen olemaan se vaihto Huopalahden asemalla (joka sijaitsee lähempänä Thalianaukiota kuin Haagan toria), jos haluavat matkustaa Töölööseen Mannerheimintien varteen, voivat kyllä istua bussissa sen 2 minuuttia enemmän, jonka Kauppalantien kautta kulkeminen vie.

  VastaaPoista
 11. Missään ette ole vielä esittäneet vakuuttavaa - eikä varsinkaan taloudellisesti perusteltua - syytä miksi vanhasta Maunulasta ei pääse jatkossa suoraan Mäkelänkadulle (vaan kaikki linjat suuntautuvat Pohjois-Pasilaan).

  Suosittu linja 51 voi olla liian kallis (iäkkäisiin ja/tai pienituloisiin joukkoliikenteen armolla eläviin on aina "kallista" satsata), mutta mikään ei estäisi, ettei joko 66 tai 67 voisi liikennöidä vanha Maunulan kautta. Nyt ne kulkevat peräperään Tuusulanväylällä... Muutos ei paljoa hidastaisi Paloheinän tai Pakilan autovoittoisten talouksien matkaa Mäkelänkadulle ja Hämeentielle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. linja 66 voisi kyllä kiertää maunulan kautta, 66k kulkisi nykyistä linjan 66 reittiä ruuhka aikaan.

   Poista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.